Učitel IN

Setkání učitelů, studentů a všech, kteří mají zájem o problematiku smysluplného využití ICT ve vzdělávání

Technologie

Příklady dobré praxe ICT ve vzdělávání diskutované z různých úhlů.

Robotika

Rozvoj informatického myšlení, práce s roboty a robotickými stavebnicemi.

Virtuální realita

Aplikace pro virtuální a rozšířenou realitou a jejich využití ve výuce.

Speciální potřeby

Aplikace a aktivity, které se osvědčily ve výuce žáků se specifickými vzdělávacími potřebami.

Cizí jazyky

Náměty pro výuku cizích jazyků s využitím technologií a projektů mezinárodní spolupráce.

Metodika

Prezentace metodických materiálů a pomůcek pro efektivní využití technologií ve výuce.

Učitel IN na sociálních sítích

#ucitelIN


Loga sponzoru>
                                                           <script type='text/javascript' src='http://www.ucitel-in.cz/wp-content/plugins/photo-gallery/js/jquery.sumoselect.min.js?ver=3.0.3'></script>
<script type='text/javascript' src='http://www.ucitel-in.cz/wp-content/plugins/photo-gallery/js/jquery.mobile.min.js?ver=1.5.6'></script>
<script type='text/javascript' src='http://www.ucitel-in.cz/wp-content/plugins/photo-gallery/js/jquery.mCustomScrollbar.concat.min.js?ver=1.5.6'></script>
<script type='text/javascript' src='http://www.ucitel-in.cz/wp-content/plugins/photo-gallery/js/jquery.fullscreen-0.4.1.min.js?ver=0.4.1'></script>
<script type='text/javascript'>
/* <![CDATA[ */
var bwg_objectL10n = { */