Program 2023

Ohlédnutí za 9.ročníkem konference 2023

V sobotu 14. října 2023 proběhl 9. ročník konference Učitel IN.
Konference přilákala více jak 160 účastníků. Bylo možné si vybrat ze 16 workshopů a poslechli jsme si 1 zajímavou přednášku. Úvod konference zahájila panelová diskuze.
Těšíme se na viděnou zase za rok.

Tým Učitel IN.

Foto: Tomáš Liška - Foxfoto

Záznamy přednášek

Úvodní panelová diskuze

Eva Nečasová, Libor Klubal, Václav Maněna, Bohuslav Hora

Závěrečná přednáška

Barbora Jeřábková - Mobil, internet a druhá strana zeměkoule

Workshop 1. k AI

Karel Klatovský - AI v roli běžného učitele

Workshop 2. k AI

Václav Maněna - Bezpečně s umělou inteligencí

Workshop 3. k AI

Jaroslav Mašek - Wikipedie a umělá inteligence

Workshop 4 . k AI

Petra Boháčková, Bohuslav Hora - Umělá inteligence v našich hodinách

8:30 – 9:30 – Registrace na konferenci

9:30 – Himálaje (EP110) – Zahájení konference a úvodní slovo

11:00 – 11:30 – Přestávka na kávu a popovídání s kolegy

12:30 – 13:30 – Přestávka na oběd

14:30 – 15:00 – Přestávka na kávu a popovídání s kolegy

Barbora Jeřábková: Mobil, internet a druhá strana zeměkoule – aneb i takhle se dá rozvíjet kreativita

Akce je součástí CodeWeek

Partneři konference

Anotace a medailonky autorů

Úvodní panelová diskuze: Umělá inteligence jako výzva pro svět vzdělávání

Žhavé téma letošního roku nemůžeme minout a přejít mlčením. V rámci úvodního bloku konference proto věnujeme prostor pro širokou diskusi témat souvisejících s umělou inteligencí a vzděláváním. Slávek Hora uvede tři skvělé a nejpovolanější panelisty Evu Nečasovou, Libora Klubala a Václava Maněnu. Připravte si otázky a nebojte se je použít! 🙂 

Eva Nečasová je zakladatelka neziskové iniciativy AI dětem (umělá inteligence dětem) a stojí za metodikami Hello Ruby pro školy. Mimo vzdělávání se věnuje designu pod značkou designity.cz.

Libor Klubal je učitel matematiky, informatiky a programování s reálnými zkušenostmi ze základního, středního a vysokého školství. Aktuálně je ředitelem ZŠ Velké Hoštice a své zkušenosti pak předává jako odborný asistent na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity a také lektor dalšího vzdělávání. O možnostech vzdělávání s moderními technologiemi přednáší na konferencích v České republice i v zahraničí. Od roku 2013 je držitelem titulu ADE (Apple Distinguished Educator) a také certifikace lektora společnosti Apple (Apple Professional Development Authorised Trainer). Provozuje portál Moderní výuka (www.ipadvetride.cz) a aktivně se podílí na školeních učitelů, například i organizováním Letní školy s iPady (www.ipadmoravka.cz). 

Václav Maněna je středoškolský učitel, lektor, ajťák a jůtůber. Má dlouholeté a praktické zkušenosti s e-learningem, online vzděláváním a smysluplným využíváním technologií ve výuce. Prošel mnoha slepými uličkami a udělal spoustu chyb, o které se rád dělí s ostatními.

1A - Patrik Vaněk: Únikové hry ve škole

Pojďte se s námi podívat do světa únikových her, zamčených místností, stopovaček, šifrovaček nebo průnikovek. Jakýkoli předmět nebo téma přeměníme a zahrát si můžete na tabletu, počítači, online, ve třídě nebo i na školním pozemku. Únikové hry jsou nástrojem ke smysluplné, tvořivé a bezpečné práci s technologiemi a rozvoji digitální gramotnosti.

Učitel informatiky, fyziky a robotiky na 16. ZŠ v Plzni. Autor a popularizátor Únikových her ve vzdělávání.

1B - Barbora Jeřábková: Vidět neviditelné, slyšet neslyšitelné díky technologiím (ale i bez nich)

Ta malá placka s displejem, kterou máme neustále všichni u sebe, nám pomáhá v mnoha oblastech života. Ale co když by nám tento každodenní život úplně proměnila a zpestřila? Může nás totiž naučit svět vidět a slyšet novým způsobem. Umožňuje nám totiž všímat si více zajímavých věcí, které nás obklopují, tvořit pomocí nich třeba umělecká díla, ale také jim více rozumět a zabrousit tak například do oblasti fyziky. Jak? To si na workshopu společně ukážeme mimo jiné i pomocí kreativních, zábavných aktivit, které vám budou inspirací do výuky a třeba i běžného života:)

Baruš Jeřábková je lektorka a umělkyně, která se věnuje kreativnímu využití technologií v hudební a výtvarné výchově. Sama ve své tvorbě zkoumá možnosti tvorby s využitím zařízení, které máme běžně k dispozici, jako je například mobilní telefon. Je bývalá učitelka a dosud se věnuje výuce domácích školáků, vede semináře a workshopy pro učitele i děti a vytváří inspirativní online obsah. Spolupracuje s NF Eduzměna, NPI a spolkem Prototýpci.

1C - Vojtěch Gybas: Klíčování v Keynote bez potřeby zeleného plátna​

Ukáži Vám a naučím Vás, jak lze na iPadu jednoduše, přirozeně a zábavně s dětmi a žáky vytvářet fotokoláže, bez nutnosti pořizování dalšího příslušenství. Stačí nám pouze iPad a nainstalovaná aplikace Keynote.

Vystudoval jsem speciální pedagogiku. Celou svou pedagogickou praxi se věnuji využití ICT u žáků s SVP. Posledních 10 let se specializuji především na iPady, kterým jsem se věnoval také v rámci svého doktorského studia. Jako učitel působím na Základní škole v Bruntále, Rýmařovská 15. Jsem autorem projektu www.ipadvevyuce.cz.
Od června roku 2014 jsem certifikovaný jako Apple Professional Development Trainer pro partnery Solution Expert in Education. V srpnu 2019 jsem byl oceněn vstupem do skupiny Apple ADE mezi kolegy z celého světa, kteří se aktivně iPadům také věnují.

1D - Jaroslav Mašek: Wikipedie a umělá inteligence

Jak se změnilo psaní Wikipedie v éře generativní AI? Jak ji můžeme využít a kde jsou její limity? Na workshopu si představíme konkrétní příklady zapojení chatbotů do psaní Wikipedie a ukážeme si, jak pomocí nich rozšiřovat stávající encyklopedická hesla.

Jaroslav Mašek vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy, obor Anglický jazyk – Technická a informační výchova. Je učitelem na Střední škole informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, lektorem kurzů pro učitele a ředitele základních a středních škol, autorem článků na portále Učitelský Spomocník a také konzultantem vzdělávacích technologií v NPI ČR. Založil a vede Virtuální Digicentrum Elixíru do škol. Je členem GEG ČRspolku Wikimedia ČR a Českého klubu absolventů IVLP.

1E - Andrej Novik: GulagXR - zkoumáme evropský rozměr sovětských represí s využitím VR a AR​

Zveme na workshop o unikátním programu GulagXR, který netradiční formou přibližuje žákům a studentům málo známou, leč důležitou kapitolu novodobých českých dějin – sovětské represe. Autoři programu čerpají z vlastního historického a archeologického bádání a jeho výsledky pak s pomocí moderních technologií, jako jsou virtuální či rozšířená realita, komiks a poutavé vyprávění skutečných osudů, přinášejí do tříd. Účastníci díky tomu mohou zažít atmosféru gulagu a získat hlubší vhled do tématu než při klasické výuce. Během workshopu si vyzkoušíte různé formy výuky – od frontální přes skupinovou po individuální práci s využitím moderních technologií. Projdete si jednotlivé části programu GulagXR z pohledu žáka, včetně virtuální reality, komiksu či rekonstrukce konkrétních osudů obětí. Následovat bude diskuse o možnostech a úskalích zavádění těchto inovativních metod do běžné výuky. Workshopem vás provedou tvůrci programu.

Člověk. Absolvent FFUK. V minulém životě se zabýval výzkumem a dokumentací menšinových jazyků ve střední Evropě. Od roku 2007 intenzivně spolupracuje na vzdělávacích a výzkumných projektech s organizacemi SCIO, Post Bellum, Gulag.cz, NPI a dalšími.
Každý čtvrtek učí děti na základní škole kouzlu zkoumání historie. Rád se šťourá ve využití počítačových her, virtuálních a dalších realit pro vzdělávací účely.

1F - Karel Klatovský: AI v roli běžného učitele​

Nebojte se umělé inteligence ve vzdělávání, ostatně v mnoha nástrojích, které dnes využíváte, je umělá inteligence dostupná již několik let. Umělá inteligence totiž není jen chatbot. Proto vám na mnoha praktických ukázkách představím, jak umělou inteligenci využívat při práci pedagoga. Ale na chatbota samozřejmě dojde také. A nakonec si vygenerujeme i obrázky, které svět neviděl.

V současné době působí jako manažer vzdělávacích programů ve společnosti Microsoft. Má praxi 11 let jako učitel a správce sítě na střední škole a gymnáziu v Litoměřicích a na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Věnuje se přednáškám a psaním článků a webinářů na téma efektivního využívání digitálních technologií ve výuce. Napsal více jak 20 knih a učebnic pro základní a střední školy se zaměřením zejména na technologie Microsoft, přednášel na konferencích BETT v Londýně, TechED v Amsterdamu či Barceloně. Přes 10 let píše svůj blog na adrese www.klatovsky.cz, kde se věnuje taktéž informačním technologiím ve školství.

1G - Ludmila Kovaříková: Digitální kompetence v češtině

Neustále někde čteme, že žáci vlivem mobilů méně čtou, nepíšou diakritiku, jen sjíždí sociální sítě a málo komunikují. Je tomu tak ale doopravdy? Na tomto workshopu budeme diskutovat o tom, jakým způsobem se dnes mění čtení, psaní a komunikace. V závislosti na těchto odpovědích pochopíme, jaké digitální kompetence rozvíjet v češtině a jaké aktivity pro žáky chystat.

Mgr. Ludmila Kovaříková učí na ZŠ ve Vranovicích český a anglický jazyk. Dlouhodobě se zabývá čtenářskou a digitální gramotností, a proto momentálně pomáhá lektorům na NPI vytvářet dobré kurzy k tématu digitálních kompetencí. Učitelům se snaží ukázat, že technologie neoslabují chuť číst, ale že naopak rozšiřují naše možnosti a mění přístup k informacím.

1H - Martina Maněnová: Živý sešit a digitální kompetence

Živý sešit je software pro výuku informatiky a posilování digitálních kompetencí žáků na 1. stupni ZŠ. Spolu s Informatikou s Emilem pokrývá všechny očekávané výstupy RVP tzv. „nové informatiky“ a podporuje digitální kompetence, které jsou povinné od 1. 9. 2023 v rámci malé revize RVP.

Martina Maněnová působí jako vedoucí oddělení primárního vzdělávání na Ústavu primární, preprimární a speciální pedagogiky na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové a současně učí na ZŠ a MŠ Úprkova v Hradci Králové na 1. stupni informatiku.
Je také členem Národního kabinetu pro předškolní a prvostupňové vzdělávání projektu SYPO NPI ČR, Vědecké rady PedF Ostravské Univerzity, oborové rady doktorského studijního programu Didaktika primárního přírodovědného vzdělávání PeDF UJEP a oborové rady doktorského studijního programu ICT ve vzdělávání PřF UHK.

2A - Petra Hutařová, Sven Dražan: Umíme novou informatiku

Umíme informatiku. A rádi vám pomůžeme, aby ji uměli i vaši žáci.

Představíme vám rozsahem unikátní online sbírku příkladů na algoritmické myšlení a blokové programování v mnoha různých formách včetně originálních cvičení jako Plošinovka či Šipkovaná. Procvičování je vyvíjeno na základě výzkumu skupiny Adaptive learning při FI MU v Brně a klade velký důraz na práci s obtížností. Cvičebnice obsahuje široké spektrum úloh od jednoduchých až po záludné oříšky, které lze využít přímo ve výuce i jako samostatnou práci na doma.

Umíme informatiku je součástí výukového systému Umíme to, který pokrývá mnoho dalších předmětů v jednotném prostředí, jenž aktivně využívá přes 1000 škol. Umíme to umožňuje učitelům soustředit se na výuku konceptů, které žáci následně samostatně procvičují svým tempem a díky okamžité zpětné vazbě rychleji pochopí.

Sven Dražan – vše důležité pochytil při pořádání zážitkových akcí u Instruktorů Brno. Na FI MU zjistil, kolik toho neví o světě paralelních a distribuovaných výpočtů. Ve VIDA! science centru poznal spoustu úžasných lidí nadšených do poznávání světa kolem nás. Skaut ho naučil jíst vše, co se před něj postaví. Šifrovačky mu ukázaly noční krásy naší země. Má blízko k biologii, chemii, fyzice a matematice. V Umíme to pomáhá tvůrcům obsahu a koordinuje vývoj.

Petra Hutařová – konzultantka systémů Umíme to, se zkušenostmi ze školství, veřejné správy i soukromé technologické firmy aktivně podporující učitele v hladkém proplouvání mořem informací s cílem najít pro každého pro něj optimální řešení. S úsměvem.

2B - Michal Černý: Tvorba nelineárních interaktivních multimediálních příběhů a her v Twine2

Seminář si klade za cíl seznámit účastníky s nástrojem Twine2, který je bezplatný a slouží pro tvorbu nelineárních interaktivních příběhů. Specificky se zaměříme na to, jak tento nástroj můžeme využít pro tvorbu učebních materiálů, ale také jak s ním pracovat jako s podporou pro žákovské vyprávění příběhů. Ukázky příběhů jsou k dispozici zde: https://kisk.phil.muni.cz/digikult.

Odborný asistent na KISKu, edtechový inovátor a experimentátor, psavec, badatel, nadšený učitel.

2C - Varvara Golovatina, Olesya Petrenko: Etická pravidla při aplikaci AI ve výuce

V rámci workshopu proběhne otevřená diskuse o etické problematice týkající se využívání AI ve vzdělávání. Účastníci se budou zabývat etickými otázkami na křižovatce různých oborů (ekonomie, pedagogika, technologie atd.)

Varvara Golovatina a Olesya Petrenko působí jako vyučující jazyků na UJP ZČU, Varvara Golovatina je kandidát filologických věd, Olesya Petrenko je doktorandka na Ekonomické fakulta ZČU.

2D - Petra Boháčková, Bohuslav Hora: Umělá inteligence v našich hodinách

Kde se potkáváme běžně s prvky umělé inteligence, kde už nám pomáhá nebo komplikuje život? Jaká nová povolání nás mohou čekat s rozvojem AI? Dokážeme popsat slovně přesně obrázek tak, aby AI obrázek ze slov vygenerovala? A co její využití v hodinách hudební výchovy? Na to se podíváme na našem workshopu. .

Petra vystudovala Pedagogickou fakultu UK, obor učitelství fyzika – základy techniky. Postupně dostudovala angličtinu a environmentální výchovu. Aktuálně učí na Základní škole Dr. E. Beneše v Praze 9 – Čakovicích fyziku a anglický jazyk a pracuje tam také jako zástupkyně.
Je vedoucím ambasadorem Future classroom lab European schoolnet, od prosince 2014 Apple Professional Developement Trainer, od roku 2015 také Apple Distinguished Educator a od roku 2023 Apple Professional Learning specialist.

Bohuslav je Učitel a zástupce ředitele, lektor, zabývám se smysluplným využitím ICT do výuky v různých oborových oblastech.

2E - Zdeněk Lomička, Zbyněk Filipi: Deskové hry jako nástroj sociální interakce

Workshop je určen pedagogům, rodičům a všem, kdo se zajímají o vývoj komunikačních dovedností u dětí i dospělých. Zaměříme se na inovativní a zábavný způsob, jak rozvíjet komunikativní kompetence žáků pomocí deskových her. Považujeme je za vynikající nástroj pro vytváření interaktivního prostředí, které posiluje dovednosti komunikace, spolupráce a kreativity. Účastníci budou mít možnost sami vyzkoušet vybrané deskové hry a diskutovat o tom, jakým způsobem mohou být adaptovány a upraveny pro konkrétní výukové cíle. Připojte se k nám a objevte nový a zábavný přístup k rozvoji komunikativní kompetence pomocí deskových her.

Zdeněk Lomička aktivně spolupracuje na projektech, v nichž může využít zkušenosti z oborů programování, vzdělávání a volnočasových aktivit, kterým se věnuje. V rámci doktorského studia na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity zkoumá vliv využití deskoherních principů ve výuce na rozvoj klíčových kompetencí žáků.

Zbyněk Filipi vystudoval obory učitelství a pracoval jako učitel na střední škole. Vedl školení zaměřená na rozvoj digitální gramotnosti pro pracovníky krajské samosprávy. Od roku 2007 působí jako akademický pracovník na katedře výpočetní a didaktické techniky Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. Zaměřuje se na výuku podporovanou digitálními technologiemi, didaktiku informatiky a tvorbu e-learningových kurzů.

2F - Václav Maněna: Bezpečně s umělou inteligencí

S umělou inteligencí přicházejí do škol nové možnosti, ale i rizika a problémy. Ty se týkají práva, etiky, kybernetické bezpečnosti a ochrany dat. Ukážeme si, na co by si měli dát pozor učitelé i žáci a jak je snadné umělou inteligenci zneužít. Probereme, na co si dát pozor z pohledu ochrany dat a čemu je lepší se raději vyhnout, i když to na první pohled vypadá lákavě.

Středoškolský učitel, lektor, ajťák a jůtůber. Má dlouholeté a praktické zkušenosti s e-learningem, online vzděláváním a smysluplným využíváním technologií ve výuce. Prošel mnoha slepými uličkami a udělal spoustu chyb, o které se rád dělí s ostatními.

2G - Iva Jelínková: Book Creator - tvorba multimediální knihy pro začátečníky i pokročilé

S Book Creator lze tvořit vlastní učebnice, učební pomůcky, zážitkové deníky, netradiční prezentace a mnoho další materiálů. Ve světě využívají program pedagogové i žáci k posilování čtenářské gramotnosti, při výuce jazyků, své uplatnění najde napříč všemi předměty i jako podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Výstupem jsou formáty vhodné pro pc, tablety nebo čtečky.
Book Creator je aplikace nejen pro tvorbu knížek, ale také inspirativní nástroj pro vytváření a sdílení obsahu.

Pedagog s více než dvacetiletou praxí ve školství. ICT koordinátor, metodik a učitel IT v Základní škole V Zahradách Beroun a v Základních školách Heuréka, s.r.o. Spolutvůrce a recenzent vzdělávacích materiálů pro využívání digitálních technologií ve výuce. Vzdělávací specialista a konzultant pro vývoj vzdělávacích aplikací. Certifikovaný lektor digitálního vzdělávání. Spoluzakladatel platformy iSEN.cz, která se zabývá smysluplným využíváním technologií ve vzdělávání a v pedagogické praxi. Člen GEG Učte s námi.

2H - Jan Šroub, Vladislav Lang: Změny skupenství pohledem termokamery

Přijďte si vyzkoušet pohled na fázové přeměny očima termokamery. Fázové přeměny budeme pozorovat na biologických objektech (sami na sobě či kolezích 🙂 ), plus budeme dělat experimenty s různými kapalinami a vzorky, které jsou běžně/neběžné kolem nás.

Ing. Jan Šroub, Ph.D. má rozsáhlé zkušenosti s organizováním výzkumné činnosti a spoluprací s průmyslem. Od roku 2013 působí jako zástupce vedoucího odboru ve výzkumném centru NTC na Západočeské univerzitě v Plzni. Od konce roku 2018 je vedoucím platformy LabIR Edu – Termovize do škol.

Závěrečná inspirativní přednáška

Barbora Jeřábková: Mobil, internet a druhá strana zeměkoule - aneb i takhle se dá rozvíjet kreativita

Víte, jaká je jedna z nejdůležitějších dovedností pro budoucnost našich dětí? Ano, je to kreativita! Proto má tvoření a experimentování ve vzdělávání své neodmyslitelné místo. Ale právě technologie, na které v poslední době klademe takový důraz, mohou být perfektním tvůrčím nástrojem. Baruš Jeřábková vám představí několik audiovizuálních projektů, na kterých pracovala buďto s dětmi, sama, nebo s přáteli z mezinárodní online komunity. Všechny pro vás budou dozajista rozbuškami nových nápadů, které můžete vyzkoušet ve vaší třídě, anebo třeba jen tak. Dozvíte se, jak jednoduše se dá použít běžně dostupná technika pro uměleckou tvorbu, díky které se ale můžeme dozvědět mnoho i z různých dalších oblastí. Uvidíte také příklady smysluplného využití sociálních sítí. A třeba si rovnou i sami něco vyzkoušíte 😉