Program 2021


Proběhl 7. ročník konference Učitel IN

Sedmý ročník konference proběhl v sobotu 9. října 2021 a přivítal 280 registrovaných účastníků. Stejně jako v minulém roce byl celý program on-line. Záštitu nad konferencí tradičně převzali primátor města Plzně Martin Baxa a rektor Západočeské univerzity v Plzni Miroslav Holeček.

Konference Učitel IN je prostorem pro sdílení zkušeností s využíváním technologií ve vzdělávání pro učitele všech typů a stupňů škol. Stejně tomu bylo i během tohoto ročníku, kdy se v rámci 12 připravených workshopů debatovalo o tématech základního, středního i vysokého školství.

Vzhledem k tomu, že v termínu konání konference probíhaly také volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, zařadili organizátoři z Oddělení koncepce celoživotního a distančního vzdělávání ZČU v Plzni do programu také speciální workshop, ve kterém Karel Rejthar předvedl vizualizaci živých dat z Českého statistického úřadu pomocí aplikace Power BI. Účastníci tak měli jedinečnou šanci živě sledovat úpravu a následnou finální vizualizaci aktuálních dat z této mimořádné události.

Tablo 2021

Vytvořeno pomocí služby Padlet

Libor Klubal – Nová informatika nemusí být jen o algoritmizaci…

Petra Boháčková a Slávek Hora – Rozšířená realita v realitě školy

Ludmila Kovaříková – Nahrávky nejen v češtině

Hana Šandová – R U R Rossumovi univerzální roboti

Daniel Pražák – S Atlasem online ze třídy až na kraj světa

Linda Pospíšilová – Jak na ePortfolio ve výuce

Vojtěch Gybas – Programování u nejmenších aneb Jak na ScratchJr

Miroslav Staněk – Revize RVP v klidu Přírodovědná bádání – nástroj pro rozvoj digitálních kompetenc

Karel Rejthar – Živá vizualizace Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Pavel Valenta – Minecraft Education Edition

Varvara Golovatina – Jak vytvořit vlastní jazykovou učebnici přehled internetových nástrojů pro tvo

Konference se konala pod záštitou primátora města Plzně Martina Baxy a záštitou rektora Západočeské univerzity v Plzni Miroslava Holečka.

9:30 – 10:00 Úvodní slovo a představení workshopů


10:00 – 10:45 – webinář 1A, 1B, 1C

1A – Libor Klubal – Nová informatika nemusí být jen o algoritmizaci…

1B – Petra Boháčková a Slávek Hora – Rozšířená realita v realitě školy

1C – Ludmila Kovaříková – Nahrávky nejen v češtině

10:45 – 11:00 – coffee break

11:00 – 11:45 – webinář 2A, 2B, 2C

2A – Hana Šandová – R.U.R. Rossumovi univerzální roboti

2B – Daniel Pražák – S Atlasem online ze třídy až na kraj světa

2C – Linda Pospíšilová – Jak na ePortfolio ve výuce

11:45 – 13:00 – pauza na oběd

13:00 – 13:45 – webinář 3A, 3B, 3C

3A – Vojtěch Gybas – Programování u nejmenších aneb Jak na ScratchJr?

3B – Miroslav Staněk – Revize RVP v klidu? Přírodovědná bádání – nástroj pro rozvoj digitálních kompetencí i výuku informatického myšlení

3C – Zdeněk Lomička, Zbyněk Filipi – Deskové hry a jejich principy využitelné v prezenční i online výuce

13:45 – 14:00 – coffee break

14:00 – 14:45

4A – aktuální změna programu: Karel Rejthar – Živá vizualizace: Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

4B – aktuální změna programu: Pavel Valenta – Minecraft Education Edition

aktuální změna programu: Původně plánovaný webinář Jaroslava Maška je zrušen.

4C – Varvara Golovatina – Jak vytvořit vlastní jazykovou učebnici: přehled internetových nástrojů pro tvorbu studijních materiálů

15:00 – 15:30

Závěrečná neformální on-line diskuse a zpětná vazbaAkce je součástí CodeWeek.


Sekce pro partnery letošního ročníku


Akce je podpořena projektem Západočeské univerzity v Plzni.

ESF II projekt Západočeské univerzity v Plzni, registrační číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013239


ANOTACE

Webináře

1A – Libor Klubal – Nová informatika nemusí být jen o algoritmizaci …

Jak propojit algoritmizaci, robotiku a modelování? No, jde to vlastně docela jednoduše. A při výuce tzv. nové informatiky se to úplně nabízí. Na workshopu si ukážeme několik takových příkladů. Propojíme robotiku a přírodopis, modelování a etologii, algoritmizaci a akustiku. Prostě taková malá burza nápadů do výuky (nejen) informatiky.

Pedagog a lektor se zkušenostmi ze základní, středního a vysokého školství. Pravidelně vystupuje na konferencích a akcích týkajících se vzdělávání a Apple zařízení jsou jeho nezbytnou pomůckou. Vyučuje matematiku a informatiku na Základní škole Štítina a působí jako odborný asistent na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. Od roku 2013 je držitelem titulu ADE (Apple Distinguished Educator) a také certifikace lektora společnosti Apple (Apple Professional Development Authorised Trainer). Provozuje portál Moderní výuka (www.ipadvetride.cz) a aktivně se podílí na školeních učitelů, například i organizováním Letní školy s iPady (www.ipadmoravka.cz)

1B – Petra Boháčková a Slávek Hora – Rozšířená realita v realitě školy

Co z aplikací, které využívají rozšířenou realitu, můžeme/můžete využít v realitě zvané škola? S námi do jiného světa za obrazovkou vašich mobilních zařízení. Zábava i vzdělání zaručeny.

Petra Boháčková vystudovala Pedagogickou fakultu UK, obor učitelství fyzika – základy techniky. Postupně dostudovala angličtinu a environmentální výchovu. Aktuálně  pracuje jako zástupkyně a učí na Základní škole Dr. E. Beneše v Praze 9 – Čakovicích fyziku, anglický jazyk a environmentální výchovu.  Na této škole je také koordinátorkou environmentální výchovy. Je členem GEG Učte s námi, ambasadorkou eTwinningu, vedoucím ambasadorem Future classroom lab European schoolnet, od prosince 2014 také Apple Professional Developement Trainer a v roce 2015 se stala Apple Distinguished Educator.

Bohuslav Hora měl být  původně zemědělec (SZeŠ v Chebu), chtěl být ale učitelem, a tak vystudoval ZČU PF v Plzni – aprobace dějepis a ČJL. Od roku 2005 učí na Základní škole Planá nad Lužnicí, kde se o rok později stal zástupem ředitele. Věnoval se jako lektor učitelů SIPVZ (Státní informační politika ve vzdělávání), nearobovaně učil informatiku a ve školách působil jako propagátor využití ICT ve výuce a jako ICT koordinátor a metodik. V roce 2012 propadl kouzlu tabletů, nejdříve jako Androidista, následně také jako iPadista. Využívání obou těchto platforem ve vzdělávání se aktivně věnuje dodnes, od prosince 2014 jako Apple Professional Development Trainer. Člen neformální skupiny PEPOUŠ (PEdagog POstižený Učitelským Šílenstvím) – Vlnobití, Pepoušův nápadník, člen skupiny GEG ČR a GEG Učte s námi (skupiny učitelů sdružených kolem aplikací Google).

1C – Ludmila Kovaříková – Nahrávky nejen v češtině

Práce s textem v českém jazyce může mít i podobu nahrávání vlastního hlasu. Workshop napoví, jak pracovat s vlastním hlasem, co všechno můžeme v hodinách nahrávat a jaké aplikace použít. V závěru si vyzkoušíme natočit jednoduchý společný podcast, který by se v budoucnu mohl stát alternativou školních časopisů. 

Mgr. Ludmila Kovaříková učí na ZŠ ve Vranovicích český a anglický jazyk. Dlouhodobě se zabývá čtenářskou gramotností a především čtenářskými strategiemi. Snaží se učitelům ukázat, že technologie neoslabují chuť číst, ale že naopak rozšiřují naše možnosti a mění přístup k informacím. Právě proto je propagátorkou systému BYOD ve výuce. Je členkou skupiny GEG Učte s námi, publikuje na svých stránkách a sociálních sítích.

2A – Hana Šandová – R.U.R. Rossumovi univerzální roboti

„Učit s roboty není učit o robotech.“ Důležitější než konkrétní platforma jsou úlohy, které pomocí robotů řešíme. Během workshopu si vyzkoušíme s různými roboty řešit stejnou úlohu – na webinář si s sebou prosím vezměte svého oblíbeného (sestaveného) robo mazlíka (může to být Ozobot, mBot, Lego,…) – můžete mi dopředu i na sandova@knihovna.policka.org napsat, na které roboty se budu moci těšit :)). Pokud nemáte žádného robota po ruce, nevadí, budete moci pracovat s virtuálním robotem.

Mgr. Hanka Šandová

– absolventka FJFI ČVUT a PedF UK, učitelství informatiky

– paní z Půdy, Městská knihovna Polička

– učitelka informatiky Gymnázium Jana Keplera, Praha 6 a ZŠ Telecí

– ráda se učím, hraji si a objevuji

– baví mi propojování kde čeho, aktuálně formálního a neformálního „technického“ vzdělávání dostupného pro všechny

2B – Daniel Pražák – S Atlasem online ze třídy až na kraj světa

Kde je nejmenší zalidnění a proč? Co se děje na Islandu a kde hledat příčinu? Jak spolu souvisí gramotnost a HDP? Kde se v lednu nejvíce ohřejete? Jak se domluvíte na Pobřeží slonoviny? Pojďte s námi vymýšlet podobné otázky a hledat odpovědi v online Atlasu od Mapy.cz (Atlas.mapy.cz/about). 

Kolega Dan Pražák vám předvede, jak používá Atlas při výuce ve svojí třídě. A pokud již Atlas.mapy.cz používáte i vy, budeme rádi, když se také podělíte o své zkušenosti, a jistě se najdou nějaké novinky i pro vás. 

Daniel Pražák učí zeměpis, přírodopis a dějepis na ZŠ Praha 7, od doby před pandemií využívá Atlas a od svého magisterského studia se věnuje využívání technologií ve výuce. Pokud zrovna nehledá nová využití Atlasu v mezipředmětové výuce, tak zkoumá na Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání šíření inovací mezi školami, nebo cestuje po světě.

2C – Linda Pospíšilová – Jak na ePortfolio ve výuce

Máte své vlastní portfolio? Používáte jej ve výuce nebo se na tuto inovaci chystáte a nevíte kde začít? Připadá vám využívání  portfolia jako hloupost? Ráda bych vás všechny pozvala na workshop sdílení zkušeností a ukázky portfolií v různých kontextech spojených především s výukou jazyků. Ukáži vám možnosti jak portfolio využít a zároveň můžeme diskutovat o jeho benefitech a o výzvách spojených s jeho používáním. 

Mgr. Linda Pospíšilová působí na katedře výpočetní a didaktické techniky FPE ZČU v Plzni jako externí doktorandka a zároveň vyučuje odborný a akademický jazyk v bakalářském, magisterském a doktorském studiu na Univerzitě Pardubice. Dlouhodobě se věnuje e-learningu, především v jeho blended formě, a působí jako propagátorka využití ePortfolia Mahara ve výuce a práce s Kolem iPadagogiky. Výzkumně se zaměřuje na autonomii, stanovování cílů a informální učení jazyků s podporou ePortfolia. Je autorkou oceněných e-learningových kurzů a několika publikací

3A – Vojtěch Gybas – Programování u nejmenších aneb Jak na ScratchJr?

ScratchJr je úvodní programovací jazyk, který umožňuje malým dětem (ve věku 5-7 let) vytvářet vlastní interaktivní příběhy a hry. Děti spojují grafické programovací bloky a vytvářejí postavičky, které se pohybují, skáčou, tančí a zpívají. Ukážeme si variantu pro PC i pro tablet. 

Vojta vystudoval speciální pedagogiku a dvouleté studium Koordinace v oblasti ICT technoloogií. iPadům se věnoval také ve své disertační práci v rámci doktorského studia. Aktuálně působí na Ostravské univerzitě jako odborný asistent. Na základní škole v Bruntále působí částečně, celkově již sedmnáctým rokem. Na základní škole působí zároveň jako koordinátor v oblasti ICT. Je autorem projektu www.ipadvevyuce.cz.

Od června roku 2014 je certifikovaný jako Apple Professional Development Trainer pro partnery Solution Expert in Education. Aktivně se se svými workoshopy účastní různých konferencí a seminářů, kde se o svou práci pravidelně dělí.

3B – Miroslav Staněk – Revize RVP v klidu? Přírodovědná bádání – nástroj pro rozvoj digitálních kompetencí i výuku informatického myšlení

Měřicí systémy jsou v našich školách již běžným nástrojem pro přírodovědná bádání. Učitelé, kteří s nimi již dlouhá léta pracují, zcela přirozeně u žáků rozvíjejí digitální dovednosti (práce s IT, sběr a vyhodnocování dat aj.). V příspěvku představíme způsob, kterak tuto technologii využít ještě jinak a nově – k výuce informatického myšlení. Propojíme systém PASCO s programovacím jazykem Blockly a rázem dostaneme zajímavou platformu o nebývalém rozsahu 60+ senzorů a možností zapojení mnoha aktuatorů. Učitel, který se po cestě, kterou webinář nabídne, vydá, nebude muset jinde lopotně (a „ad hoc“) řešit novou revizi RVP. Většinu cílů „nové informatiky“ bude totiž moci zcela přirozeně plnit v rámci „klasické“ přírodovědné hodiny, resp. během přírodovědného experimentu… V semináři nastíníme jak.

Fyzik a filosof, který se zajímá o historii i budoucnost (nejen vědeckotechnického) poznání. Na stará kolena se učí programovat a nestačí se divit, jak se svět techniky proměňuje doslova před očima a pod rukama. Svůj údiv (a několik málo poznatků) se snaží rozšiřovat mezi učitele. Těší se na nový základoškolský předmět Technika a je velmi zvědav, jak to s ním nakonec dopadne. (S tím předmětem…)

3C – Zdeněk Lomička, Zbyněk Filipi – Deskové hry a jejich principy využitelné v prezenční i online výuce

Existuje celá řada her na podporu rozvíjení logického, algoritmického či informatického myšlení. Podíváme se na některé z těch, které lze zahrnout do aktivit při běžné (v loňském roce nicméně vzácné) prezenční výuce, a zároveň mohou přispět i pro doplnění výuky online. Dotkneme se i témat rolových či komplexnějších her.

Zdeněk Lomička aktivně spolupracuje na projektech, v nichž může využít zkušenosti z oborů programování, vzdělávání a volnočasových aktivit, kterým se věnuje. V rámci doktorského studia na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity zkoumá vliv využití deskoherních principů ve výuce na rozvoj klíčových kompetencí žáků.

Zbyněk Filipi vystudoval obory učitelství a pracoval jako učitel na střední škole. Vedl školení zaměřená na rozvoj digitální gramotnosti pro pracovníky krajské samosprávy. Od roku 2007 působí jako akademický pracovník na katedře výpočetní a didaktické techniky Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. Zaměřuje se na výuku podporovanou digitálními technologiemi, didaktiku informatiky a tvorbu e-learningových kurzů.

4A – Karel Rejthar – Živá vizualizace – Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Využijte jedinečné možnosti vidět živou ukázku vizualizace voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 8.10. – 9.10.2021. Ukážeme Vám napojení na živá data přímo z Českého statistického úřadu, jejich úpravu a v poslední fázi i vizualizaci. Věříme, že data budou publikována včas a uvidíte vše online. Vše budeme vytvářet v aplikaci PowerBI, která je zdarma dostupná pro všechny. Naše výstupy budou využity v televizi FilmPro v následujím týdnu.

Karel Rejthar je učitelem na Střední zemědělské a potravinářské škole v Klatovech, kde působí jako koordinátor krajského centra vzdělávání se zaměřením na Microsoft technologie. Působí ve skupině Microsoft Inovative Educator Expertů, v rámci které reprezentoval ČR na světových setkáních v Maďarsku a Kanadě. Specializuje se na datovou analýzu v Power BI, FLOW a Excelu. Se svými žáky se pravidelně účastní hackathonů otevřených dat, podařilo je jim získat několik významných ocenění.

4B – Pavel Valenta – Minecraft Education Edition

Minecraft Education Edition je herní/učební platforma, která u žáků rozvíjí kreativitu, spolupráci a schopnost řešit problémy v digitálním prostředí.

Pavel Valenta – lektor/mentor ve společnosti SmartEdu. Dlouhodobě se věnuje implementaci a využití Minecraftu Education Edition ve škole. Tyto aktivity jsou také podloženy certifikací Minecraft Mentor a účasti na mezinárodních setkání. Dále se věnuje moderní koncepci informatiky s využitím robotiky a technologií v každodenní výuce. MCE, MTA, MOS.


4C – Varvara Golovatina – Jak vytvořit vlastní jazykovou učebnici: přehled internetových nástrojů pro tvorbu studijních materiálů

Každý učitel jazyků neustále tvoří svoje vlastní kolekci studijních materiálů, oblíbených cvičení a zajímavých úkolů. Jak vlastně zpracovat podobné portfolio do kurzu nebo příručky, kde najít vhodné nástroje pro tvorbu různorodých zadání a jak se dá kombinovat interaktivní cvičení? Seminář zaměřen na výměnu zkušeností a nápadů pro tvorbu a organizace vlastních materiálů pro výuku jazyků.