Materiály od partnerů 2021


NUKIB – Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost

„V souladu s Národní strategií kybernetické bezpečnosti 2021-2025 se NÚKIB věnuje také vzdělávání a šíření osvěty ve školním prostředí. Přehled vzdělávacích materiálů pro žáky ve věku základní školy naleznete ke stažení zde:“


Atlas.Mapy.cz – online atlas světa

Je nám ctí být zde po boku tolika dalších skvělých produktů, které pomáhají dětem učit se aktivně a zábavně a připravují je na praxi, která je v budoucím životě čeká. Jak také může vypadat zeměpisný atlas světa? Podívejte se sami a zjistíte, že zapojit interaktivní mapy do výuky může bavit děti i vás.


VIVIDBOOKS

Pro Vividbooks je hvězda každý učitel, který věří, že i při hodinách fyziky může být živo, a dělá pro to maximum. Učebnice proto obsahují 251 interaktivních lekcí, které inspirují děti k přemýšlení a aktivitě v hodině. Najdete v nich animace s rozšířenou realitou, shrnutí látky, metodiku i speciální otázky – to vše přehledně, jednoduše, na jednom místě.