Program 2018

V roce 2018 se sešlo na 150 účastníků konference v sobotu 13. října 2018 v budově Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni. Konference opět nabídla skvělé řečníky a lektory z různých koutů České republiky. Jeden lektor přijel ze Slovenska a jeden z USA. Některé workshopy vedly opět i děti, pro které bylo vedle jejich prezentací připraveno dopoledne Bav se vědou.

Konference se konala pod záštitou rektora Západočeské univerzity v Plzni doc. Dr. RNDr. Miroslava Holečka a člena Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Mgr. Martina Baxy.

Plenární přednáška č.1

Plenární přednáška č.2

Plenární přednáška č.3

Plenární přednáška č.4

PROGRAM NA ROK 2018

SOBOTA 13. října 2018

8:30 – 9:30 – Registrace

Fakulta elektrotechnická ZČU, Univerzitní 26, Plzeň,  posluchárna EP 110, přízemí

9:30 – 9:45 – Slavnostní zahájení konference

9:45 – 12:00 – Plenární přednášky

9:45 – 10:15 – Petr Zappe – Jak se domluvit s generací Z

10:15 – 10:45   – Michaela Mužíková – Copytriky pro školní web

10:45 – 11:15 – Přestávka

11:15 – 12:00  – Zdeněk Heteš, Václav Fišer – Na tenkém ledu

12: 00 – 13:00 – Přestávka na oběd

13:00 – 17:00 – Prezentace a workshopy

13:00 – 14:00 

1A – Miroslav Staněk – STEAM + BYOD (+ PASCO) = Badatelsky orientovaná výuka

2A – Libor Klubal, Vojtěch Gybas – Tvorba animovaných filmů s iPadem a jejich využití ve výuce

3A – Jitka Rambousková – Co jsem vyzkoušela

4A – Pavel König – Výuka designového myšlení – vynálezy s littleBits

5A – Zdeněk Lomička – Využití deskových her a jejich principů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

6A – Linda Pospíšilová, Irena Podlásková – Učitel AUT (autonomní učení se cizím jazykům)

7A – Ukázky práce žáků Martina Lány, ZŠ Máchovka, Děčín

8A – Exkurze 1. běh

14:00 – 14:30 – Přestávka

14:30 – 15:30

1B – Jozef Hvorecký – Fyzika, slovenčina a radosť

2B – Martin Friš – Když tablet pomáhá dětem s těžkým postižením

3B – Tomáš Kováč – SAMR model – využití Socrative (v propojení se sebehodnocením)

4B – Štěpánka Baierlová, Hana Šandová – Robotika napříč předměty

5B – Pavel König – Hlasoví asistenti – výuka programování, umělé inteligence nebo cizích jazyků

6B – Veronika Něničková – Video ve výuce na VŠ: Kdy má smysl tvořit vlastní video? Od problému k řešení

7B – Ukázky práce žáků Filipa Vaculíka, Tyršova ZŠ, Plzeň

8B – Exkurze 2. běh

15:30 – 16:00 – Přestávka

16:00 – 17:00
1C – Ludmila Kovaříková – Hravé opakovací objevování

2C – Tereza Havránková – Jak na převrácenou třídu (Flipped Classroom)

3C – Zdeněk Heteš, Václav Fišer – eFígle 

4C – Jiří Rotta, Jiří Černý, Bedřich Himmel – Foxee – Továrna na stole

5C – Jaroslav Mašek – Jak se naučit nepoužívat technologie s použitím technologií

6C – Miroslav Kotlas – Programujeme agenta v prostředí MakeCode

7C – Ukázky práce žáků Miloslava Khase, ZŠ Staňkov

8C – Exkurze 3. běh

9C – Lukáš Zídka – Psaní hravě

17:00 – 17:15 – Přestávka

17:15 – 18:00 – Závěrečná plenární přednáška

Brian Dorn – Rozvoj informatického myšlení: zkušenosti z amerických škol (Computational Ideas Not Technological Gadgets)

 

Čtvrtý ročník konference podpořili:

 

 

 

 

 

 

Akce byla součástí iniciativy Codeweek

 

 

 

Konference byla podpořena z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) z projektů Podpora rozvoje digitální gramotnosti, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005366 a Podpora rozvíjení informatického myšlení – PRIM, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005322.

 


ANOTACE

PŘEDNÁŠKY

Petr Zappe – Jak se domluvit s generací Z

Pro kontext si vymezíme jednotlivé generace od druhé světové války. U generace Z se zaměříme na pochopení jejich světa: jak se chtějí vzdělávat a pracovat, jak fungují algoritmy jejich života a jak se s nimi domluvit. Opřeme se o poslední data z výzkumů a zkušenosti v kurzů pro manažery a rodiče. Věřím, že tak vznikne prostor pro srovnání s vašim vlastními zkušenostmi.

Petr Zappe: Zabýval jsem se výchovou prožitkem, dělal jsem projekty pro žáky, studenty a učitele na všech stupních vzdělávacího systému. Akademickou kariéru jsem opustil, když jsem dokončil výzkum dopadů zážitkových vzdělávacích kurzů na jejich účastníky. Jsem spoluzakladatelem společnosti Tem Test, kde podporujeme lidi, když se učí být manažerem a rozvíjejí svůj osobní leadership. Mým oblíbeným tématem posledních let je spolupráce s generacemi Y a Z a jejich vedení. V tomto tématu se propojuje potřeba “naučit se vést mladé zaměstnance” s přemýšlením “jak to mám nastavené v hlavě já” a nakonec také “jak to mám s mými dětmi doma”. Mám radost, že mě toto téma zavedlo zpět do školského prostředí, protože zájem najít společnou řeč s mladou generací máme všichni stejný – jako rodiče, učitelé, spolupracovníci.


Michaela Mužíková – Copytriky pro školní web

Michaela pracuje se slovy. Pomáhá klientům pojmenovat to hlavní v jejich byznysu a pak to srozumitelně předávat ostatním. Copywriting také školí. Pracovala například s týmem v ČSOB, v O2 nebo v digitální agentuře Boomerang. Do jejího e-book 365 copy triků se začetlo více než 5 000 čtenářů.

Michaela Mužíková: Představte si obývák, 6 hodin večer. Dva mladí rodiče zavírají své Facebooky a sedají si společně k jednomu MacBooku. Načítají si web vaší školy. Jak často se tohle děje? Proč vlastně má vaše škola web? A co na něm má? Je to tak dobře?


Zdeněk Heteš, Václav Fišer – Na tenkém ledu

Moderní technologie bezesporu patří do vzdělávání. Stejně jako vše ostatní, mají i technologie své klady a zápory. Máme pro vás připraveno deset skutečných příběhů z učitelské praxe, jak se dostat do velkých problémů. Může se to stát i vám !

Zdeněk Hetešprůkopník slepých uliček a neúnavný zkoušeč všeho nového, co se dá využít ve školství a pro výuku. Účastník a vymýšleč báječných národních i mezinárodních projektů pro děti a dospěláky. V neposlední řadě dlouholetý lektor, školitel, učitel, správce sítě a hráč na ukulele.  

Mgr. Václav Fišermistr Evropy v žákovském projektování pro rok 2018, propagátor programování od první třídy výuky STEM, správce sítě, učitel, motivátor, motivační řečník na učitelských setkáních, technický hračička. Lektor, školitel na národní i mezinárodní úrovni. Iniciátor a koordinátor rozvojových projektů. Odborník na svém místě, mistr prokrastinace, hudební analfabet.


PREZENTACE A WORKSHOPY V SEKCÍCH

A1 – Miroslav Staněk – STEAM + BYOD + (+ PASCO) = Badatelsky orientovaná výuka

Nejprve si vyzkoušíme několik jednoduchých (ale zajímavých!) experimentů realizovaných s dataloggerovým systémem a tabletem. Zamyslíme se nad tím, kterak jednoduchý přírodní fenomén uchopit co možná nejzajímavěji pro žáky 4. až 9. tříd základní školy. Představíme centra kolegiální podpory učitelů přírodovědných disciplín. Na závěr ve videomedailonku jedno z center kolegiální podpory navštívíme.

Miroslav Staněk, Ph.D.– Po celou dobu studií i pracovní praxe se snaží skloubit témata “přírodních věd a techniky” s problematikou “lidského přístupu” k této oblasti. Na studiích “čistě technické fyziky” (Fakulta aplikovaných věd ZČU, obor Fyzikální inženýrství) získal základní fyzikální a matematickou gramotnost, kterou mu souběžné studium filosofie (Filosofická fakulta ZČU, obor Teorie a dějiny vědy a techniky) pomáhalo zasadit do humanitního a historického rámce. Následné absolvování oboru Učitelství odborných předmětů na Pedagogické fakultě JČU mu poskytlo povědomí o principech formálního vzdělávání a nové úhly pohledu na percepci přírodovědných zákonitostí v myslích lidí (žáků). Studia završil seznámením se s principy vzdělávání neformálního v oboru Pedagogika volného času na Teologické fakultě JČU.  Jeho každodenní pracovní činnost spočívá v hledání různých způsobů implementace ICT do výuky, konkrétně na poli tzv. interaktivní výuky přírodních věd. Díky zkušenostem s vyučováním na ZŠ, SŠ i VŠ se snaží věnovat filosofickým metodologickým otázkám, když sleduje, jakým způsobem v žákovské mysli vzniká percepce přírodovědných zákonitostí. Neustále se ptá (a učí žáky ptát se) z jakých (často mylných) předpokladů v poznávání vycházíme, kde začíná a končí oblast naší poznávací jistoty, kde jsou hranice “vědeckosti” v lidském poznání světa, z jakých „zdrojů“ můžeme při našem učení o světě čerpat a jakých „autorit“ se v poznávacím procesu můžeme dovolávat. Klade důraz na empirickou zkušenost poznávajícího. Sleduje, jak žáci nahlížejí a chápou přírodní fenomény a zabývá se tím, kterak se jejich chápání v posledních desetiletí proměňuje.


2A – Libor Klubal, Vojtěch Gybas – Tvorba animovaných filmů s iPadem a jejich využití ve výuce

Scénář, příprava techniky, práce s aplikací typu stop-motion a spousta nápadů jak to vše realizovat v normální vyučovací hodině. Vyzkoušíme si vytvoření jednoduchého filmu s titulky a akční scénou. Na workshop přivezeme pomůcky, které používáme ve škole a můžou Vás inspirovat ke zřízení podobného studia u Vás ve škole. Chybět nebudou ukázky reálných projektů žáků z naší školy.

Mgr. Libor Klubal: Učitel matematiky, informatiky a programování s reálnými zkušenostmi ze základního, středního a vysokého školství. Své první zkušenosti s výukou pomocí tabletů praktikoval na Wichterlově gymnáziu v Ostravě-Porubě, kde působil také 8 let jako zástupce ředitele a částečně i ICT koordinátor. Naplno nyní využívá iPad a další technologie ve výuce matematiky a informatiky na Základní škole ve Štítině a své zkušenosti pak předává jako odborný asistent na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity a také lektor společnosti iŠkolství. O možnostech vzdělávání s iPady přednáší na konferencích v České republice i v zahraničí. Od roku 2013 je držitelem titulu ADE (Apple Distinguished Educator) a také certifikace lektora společnosti Apple (Apple Professional Development Authorised Trainer). Provozuje portál Moderní výuka (www.ipadvetride.cz) a aktivně se podílí na školeních učitelů, například i organizováním Letní školy s iPady (letniskola.ucimemoderne.cz).

Mgr. Vojtěch Gybas je doktorandem na Katedře Informačních a komunikačních technologií Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Již 13 rokem se věnuje speciálnímu školství, nyní je zaměstnán jako učitel na Základní škole speciální v Bruntále. Je autorem projektu ipadvevyuce.cz, kde se snaží využívat moderní technologie ve speciální pedagogice.


3A – Jitka Rambousková – Co jsem vyzkoušela

Hledáte si na webu zajímavé odkazy a materiály a ukládáte si je? Třídíte si je? A hledáte, co si uložili jiní? A využíváte online služby? Mohou vám totiž zjednodušit práci a organizaci. Existuje jich celá řada a stačí si jen vybrat – od těch  převážně pro soukromé použití až po komplexní služby. Na workshopu bych vám ráda představila několik služeb, které jsem vyzkoušela a které používám.

RNDr. Jitka Rambousková učí na ZŠ matematiku a informatiku, trochu se zapojuje v aktivitách GEG Učte s námi, sem tam školí a také se pokouší starat o svůj web, komunity na G+, apod.


4A – Pavel KönigVýuka designového myšlení – vynálezy s littleBits

Vynálezy s littleBits jsou součástí nvias.org Programu pro tvůrce. Cílem workshopu je ukázat si a prakticky vyzkoušet, jak se dostat od nápadu k realizaci produktu. V rámci workshopu si sami vyzkoušíte vytvořit jednoduchou interaktivní hru podle připravených výukových materiálů – výběr je na Vás https://shop.littlebits.com/pages/code-kit-teaching#lessons. littleBits je programovatelná elektronická stavebnice, která lze jednoduše propojit se vším kolem nás.

Pavel König po 18 letech opustil mezinárodní byznys, kde posledních 7 let vedl jednu z divizí české akciové společnosti AIMTEC. Založením nvias.org chce proměnit budoucí generace z konzumentů na tvůrce. Věří, že je před námi období velkých změn. Snaží se inspirovat děti a mladé lidi, aby experimentovali a učili se vytvářením skutečných a úspěšných produktů a aplikací na globální úrovni. “Žijeme ve světě, kdy kdokoliv může obrátit své sny a nápady ve skutečnost a nvias.org vám s tím pomůže.”


5A – Zdeněk Lomička – Využití deskových her a jejich principů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Workshop představí vybrané deskové hry a ukáže možnosti jejich využití pro rozvoj konkrétních kompetencí žáků. Účastníci budou mít možnost nahlédnout těmto hrám „pod víko“ a rovněž si je zahrát. Na zvolených případech bude možné si ukázat i zajímavé propojení deskových her s informačními technologiemi a následně se dozvědět, jak takové spojení může vyústit až v projektový den.

Mgr. Zdeněk Lomička aktivně spolupracuje na projektech, v nichž může využít zkušenosti z oborů programování, vzdělávání a volnočasových aktivit, kterým se věnuje. V rámci doktorského studia na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity zkoumá vliv využití deskoherních principů ve výuce na rozvoj klíčových kompetencí žáků.


6A – Linda Pospíšilová, Irena Podlásková – Učitel AUT (autonomní učení se cizím jazykům)

Rády bychom s účastníky workshopu sdílely naše dosavadní zkušenosti s přístupy k autonomnímu učení v učení se cizím jazykům. Naše zkušenosti a přístupy, které aplikujeme, mohou být přenositelné do jiných oblastí vzdělávání.

Mgr. Linda Pospíšilová působí na katedře výpočetní a didaktické techniky FPe ZČU v Plzni jako externí doktorandka a zároveň vyučuje odborný a akademický jazyk v bakalářském, magisterském a doktorském studiu na Univerzitě Pardubice. Dlouhodobě se věnuje e-learningu, především v jeho blended formě, a působí jako propagátorka využití ePortfolia Mahara ve výuce a práce s Kolem iPadagogiky. Výzkumně se zaměřuje na autonomii, stanovování cílů a informální učení jazyků s podporou ePortfolia. Je autorkou oceněných e-learningových kurzů a několika publikací.

Mgr. Irena Podlásková vyučuje odbornou angličtinu se zaměřením na ekonomii a výpočetní techniku v bakalářském studiu na Univerzitě Pardubice. Věnuje se e-learningu, videokonferenční výuce a využití informačních technologií při studiu jazyků. Klade důraz na autonomii studenta a posílení role učitele jako facilitátora.


7A – Ukázky práce žáků Martina Lány, ZŠ Máchovka, Děčín

ICT ve výuce na 2. stupni ZŠ, žákovské projekty s využitím ICT

Mgr. Martin Lána je učitel a zástupce ředitele na ZŠ a MŠ Děčín IV, který se ve své práci dlouhodobě věnuje praktickému objevování a sdílení smysluplných cest využívání digitálních technologií ve vzdělávání a učení žáků i učitelů. Od roku 2013 člen ICT panelu pro oblast informačních a komunikačních technologií, práce na standardech RVP pro tuto oblast. V roce 2014‒2015 člen týmu informační gramotnosti (NIQES, ČŠI). Působí v Jednotě školských informatiků a GEG ČR (zakladatel GEG Děčín). Zajímá se o praktické využití vizuálního myšlení, spolupráci a tvorbu v on-line prostředí.

Algoritmy všedních věcí – prezentace

 


EXKURZE 1. běh

Návštěva vybraných laboratoří Fakulty elektrotechnické a Regionálního inovačního centra elektrotechniky RICE. Cílem je představit zajímavé výzkumné a vývojové laboratoře a seznámit účastníky exkurze s perspektivními směry v elektrotechnice.


1B – Jozef Hvorecký – Fyzika, slovenština a radosť

Fyzika, slovenčina a radosť: Dajú sa vôbec tieto tri pojmy spojiť do jedného celku? Autor sa o to pokúsil v „poloučebnici“, teda v knihe, ktorá kombinuje poznatky z fyziky a slovenčiny tak, aby učenie žiaci (cca druhého stupňa základnej školy) mali viac rozptýlenia a zábavy ako by vyplývalo z názvov týchto predmetov. V príspevku autor porozpráva o knihe, o svojej motivácii k jej napísaniu a o prvých skúsenostiach z jej využívania.

Mgr. Jozef Hvorecký je učiteľ s takmer päťdesiatročnou praxou a skúsenosťami z mnohých krajín. Názvy niektorých z nich znejú exoticky, napríklad Papua Nová Guinea, Macao, Mexiko, India. Skúsenosť mu vraví, že všetky deti sa chcú učiť – a učiteľ má hľadať tú správnu cestu k nim.


2B – Martin Friš – Když tablet pomáhá dětem s těžkým postižením

Workshop seznámí zájemce s využitím dotykových technologií při individuální výuce žáků s těžkým kombinovaným postižením, u nichž lze při použití iPadů sledovat specifické komunikační reakce vycházející z konceptu Bazální stimulace a to na základě bazálního vjemu způsobeného např. taktilní vibrací, zvukovým signálem nebo optickým efektem. Prezentované fotografie a videoukázky (pořízené v rámci výuky na ZŠ speciální a Praktické škole DČCE Merklín – odloučené pracoviště Plzeň) pomohou lépe porozumět specifickým formám komunikace daných jedinců a mohou být inspirací pro využití iPadů ve výuce žáků s těžkým kombinovaným postižením. Workshop se též pokusí odpovědět na otázku, jak iPad může těžce imobilním žákům zjednodušit zprostředkování kontaktu s okolní společností.

Materiály k přednášce: Informace k výzkumu – poster

Bc. Martin Friš pracuje v oblasti pomáhajících profesí od roku 2012. V současné době působí nejen jako učitel na ZŠ speciální a Praktické škole DČCE Merklín – odloučené pracoviště Plzeň, ale i jako sociální pracovník v plzeňském stacionáři pro osoby s postižením Diakonie Západ. Ve spolupráci s katedrou výpočetní a didaktické techniky Fakulty pedagogické na Západočeské univerzitě v Plzni se třetím rokem podílí na výzkumu využití iPadů při edukaci žáků s těžkým kombinovaným postižením.


3B – Tomáš Kováč – SAMR model – Využití Socrative ( v propojení se sebehodnocením)

Podíváme se na to, jakým způsobem můžete využít on-line aplikaci Socrative nejen jako náhradu tužky a papíru. Tzn. v napojení na SAMR model.

Mgr. Tomáš Kováč je certifikovaným Apple Professional Development (APD) lektorem se zaměřením na iPady ve školství. V roce 2015 jej Apple vybral do programu ADE (Apple Distinguished Educator) a může užívat tento titul. Vystudoval  Pedagogickou fakultu OU (1. st. ZŠ – specializace Dramatická výchova), pokračoval  ve studiích Dramatické výchovy na JAMU. Od září 2012 každý žák mé třídy využívá iPad (1:1) téměř v každém předmětu. Zajímá se o využití technologie a nasazování různých operačních systémů do škol.


4B – Štěpánka Baierlová, Hana Šandová – Robotika napříč předměty

Bez robotiky se v budoucnosti neobejdeme, proto se tento obor i v našich školách dostává do centra zájmu. Různí roboti neslouží jen ke zvýšení informatického myšlení a digitální gramotnosti, ale pomáhají rozvíjet i další pro budoucnost potřebné dovednosti. V rámci workshopu si na praktických úlohách ukážeme, jak můžeme různé roboty jednoduše využít při výuce různých předmětů na všech stupních škol.

Mgr. Štěpánka Baierlová v současné době pracuje jako učitelka matematiky, informatiky a robotiky na ZŠ v Sušici. Již 15 let se věnuje vzdělávání pedagogů a pomáhá jim s integrací digitálních technologií do výuky. Ráda zkouší ve výuce nové věci a její srdeční záležitostí je robotika, speciálně programování LEGO robotů, kterému se společně se svými studenty věnuje v robotickém kroužku při SVČ v Sušici. V rámci komunity GEG ČR a Lipnické buňky projektu JŠI podporovaného Google, se aktivně podílí na pořádání workshopů a přednášek nejen pro členy, ale i pro další zájemce z řad učitelů i širší veřejnosti.

Mgr. Hana Šandová je učitelkou informatiky na Gymnáziu Jana Keplera v Praze 6. Vede nepovinný předmět IT klubovna se zaměřením na robotiku, hravé programování, 3D modelování a 3D tisk. Ozobot Certified Educator. GEGer na volné noze. V rámci Lipnické buňky projektu Jednoty školských informatiků podporovaného Google, se aktivně podílí na pořádání workshopů nejen pro členy, ale i pro další zájemce z řad učitelů.

Prezentace Robotika workshop #Učitel IN 2018


5B – Pavel König – Hlasoví asistenti – výuka programování, umělé inteligence nebo cizích jazyků

Hlasový asistenti jsou světový trend, ať už se jedná o Amazon Alexa, Google Home nebo Microsoft Cortana. V našich končinách čekají stále na masovější rozšíření. V nvias.org experimentujeme s jejich využití a učíme se je programovat. Jedná se o spojení kasalického programování s učením “umělé inteligence”. Zároveň si užijete spoustu legrace a zdokonalíte si anglickou výslovnost :-). Ukážeme si jak naučit hlasové asistenty nové dovednosti a jak s nimi dále pracovat.

Pavel König po 18 letech opustil mezinárodní byznys, kde posledních 7 let vedl jednu z divizí české akciové společnosti AIMTEC. Založením nvias.org chce proměnit budoucí generace z konzumentů na tvůrce. Věří, že je před námi období velkých změn. Snaží se inspirovat děti a mladé lidi, aby experimentovali a učili se vytvářením skutečných a úspěšných produktů a aplikací na globální úrovni. “Žijeme ve světě, kdy kdokoliv může obrátit své sny a nápady ve skutečnost a nvias.org vám s tím pomůže.”


6B – Veronika Něničková – Video ve výuce na VŠ: Kdy má smysl tvořit vlastní video? Od problému k řešení

Máte někdy pocit, že v předmětu nestíháte vše, co byste potřebovali? Chybí vám prostor na diskuzi se studenty? Přednášíte něco už tak dlouho, že vás to pomalu přestává bavit? Na základě zkušeností a hovorů s učiteli jsem zatím identifikovala přes deset různých situací, ve kterých se vyučující mohou nacházet a s nimiž jim tvorba vlastního videa může pomoci. Pojďme společně zapřemýšlet nad tím, zda by v některém z předmětů, které učíte na VŠ, mohla tvorba vlastního videa pomoci i vám, a pokud ano, tak jak. Pro jistotu se také podíváme na to, jak postupovat při přípravě scénáře výukového videa.

Mgr. Veronika Něničková působí jako instruktážní designer na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, kde se věnuje rozvoji otevřených kurzů na platformě Humanitní vědy dokořán a smysluplnému využití videí ve vysokoškolské výuce. Dříve se věnovala využití mobilních technologií v akademickém prostředí a tvorbě e-learningových kurzů v prostředí Moodle. Ve volných chvílích studuje dějiny umění a baví se zpřístupňováním umění dospělým návštěvníkům.


7B – Ukázky práce žáků Filipa Vaculíka, Tyršova ZŠ, Plzeň

Fyzikální simulátor Powder toys, elektronika a robotika na 1. stupni ZŠ

Workshopem Vás provedou Mgr. Filip Vaculík a jeho žáci z Tyršovy ZŠ v Plzni, účastníci kroužků programování, 3D tisku a robotiky. 


EXKURZE 2. běh

Návštěva vybraných laboratoří Fakulty elektrotechnické a Regionálního inovačního centra elektrotechniky RICE. Cílem je představit zajímavé výzkumné a vývojové laboratoře a seznámit účastníky exkurze s perspektivními směry v elektrotechnice.


1C – Ludmila Kovaříková – Hravé opakovací objevování

Někdy je potřeba zopakovat informace, abychom se ujistili, že žáci si látku zapamatují. Někdy potřebujeme nalákat skrytým tajemstvím a někdy zase zjistit, zda si děti z hodiny něco odnáší. Jak to uděláme? S QR kódy, online propustkou na nástěnkách nebo třeba aplikacemi inspirovanými z televizních her. Pusťme se spolu do hravého opakování.

Mgr. Ludmila Kovaříková učí na ZŠ ve Vranovicích český a anglický jazyk. Dlouhodobě se zabývá čtenářskou gramotností a digitální gramotností. Snaží se učitelům ukázat, že technologie neoslabují chuť číst, ale že naopak rozšiřují naše možnosti výuky a mění přístup k informacím. Je členkou skupiny GEG Učte s námi, publikuje na svých stránkách a sociálních sítích.


2C – Tereza Havránková – Jak na převrácenou třídu ( Flipped classroom)

V rámci workshopu si ukážeme proč je model výuky Převrácená třída efektivní a vyzkoušíme si několik jednoduchých aplikací, které můžete pro tento model výuky využít.

Mgr. Tereza Havránková je doktorandkou katedry výpočetní a didaktické techniky Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. Dlouhodobě se zabývá využitím iPadů ve vzdělávání, především pak ve výuce jazyků. 


3C – Zdeněk Heteš, Václav Fišer – eFígle

Na internetu je spousta, ale opravdu velká spousta zdrojů, aplikací a služeb. Některé jsou volně dostupné, za některé se musí platit. Provedeme vás světem online služeb, které se zcela určitě budou hodit. Workshop bude praktický a každý si bude moci pod dohledem statných lektorů vyzkoušet nějaké to online kouzlo.

Zdeněk Hetešprůkopník slepých uliček a neúnavný zkoušeč všeho nového, co se dá využít ve školství a pro výuku. Účastník a vymýšleč báječných národních i mezinárodních projektů pro děti a dospěláky. V neposlední řadě dlouholetý lektor, školitel, učitel, správce sítě a hráč na ukulele.  

Mgr. Václav Fišermistr Evropy v žákovském projektování pro rok 2018, propagátor programování od první třídy výuky STEM, správce sítě, učitel, motivátor, motivační řečník na učitelských setkáních, technický hračička. Lektor, školitel na národní i mezinárodní úrovni. Iniciátor a koordinátor rozvojových projektů. Odborník na svém místě, mistr prokrastinace, hudební analfabet.


4C – Jiří Rotta, Jiří Černý, Bedřich Himmel – Foxee – Továrna na stole

Robotika pro zábavu. Moderní technické učební pomůcky představí tým hobbyrobot.cz.


5C – Jaroslav Mašek – Jak se naučit nepoužívat technologie s použitím technologií

Technologie jsou dnes všude kolem nás. Staly se zcela naší součástí. Definují nás a často i pohlcují. Velmi rychle jsme se je naučili používat, ale už jsme se nenaučili, jak je nepoužívat. A dokážeme to vůbec ještě? A proč k tomu nepoužít právě tyto technologie? Na workshopu si ukážeme způsoby, jak toho dosáhnout a jak to poté předat našim žákům.

Mgr. Jaroslav Mašek vystudoval PedF UK v Praze, obor Anglický jazyk – Technická a informační výchova. Je učitelem od roku 2012. V současné době působí na střední škole v Brně. Od roku 2006 se zabývá využíváním technologií ve vzdělávání. Je členem skupiny Google EDU Groups. Ve volném čase se věnuje tvůrčímu psaní a překládání. Vice o něm najdete na jeho stránkách www.jaroslavmasek.cz.


6C – Miroslav Kotlas – Programujeme agenta v prostředí MakeCode

Minecraft: Education Edition jako speciální verze hry Minecraft určená pro výuku má spoustu vychytávek. Jednou z nich je možnost využití při výuce základů programování. Pomocí blokových příkazů – vizuálně mohou žáci začít ovládat svět a tzv. agenta. Což je vlastně robot, který za ně dělá práci. A jak dobře ji dělá, určí sami žáci tím, jak naprogramují to, čeho chtějí dosáhnout.

Mgr. Miroslav Kotlas : Učitel na Gymnáziu Česká v Českých Budějovicích (Microsoft Showcase School). Koordinátor Vzdělávacího centra Microsoft pro Jihočeský kraj. Několik let aktivně spolupracuje s Microsoftem, školí učitele na moderní technologie. Aktivně se zajímá zejména o využití Minecraft: Education Edition ve výuce hlavně informatiky (programování). Ve škole se studenty využívá Office 365, Malování 3D, PowerBi a další produkty z balíku Office 365. Ve volném čase se převážně věnuje rodině a synovi Matyášovi. Zbyteček volného času tráví na fotbalovém trávníku.


7C – Miloslav Khas – Ukázka práce žáků ZŠ Staňkov

Název: Letem světem
Za pomoci technologií a klíčovacího plátna (green screen) se společně proletíme po Čechách. Žáci ZŠ Staňkov vám během 60 minut ukáží, jak ve škole pracují se zeleným plátnem, jak střihají video a jak mohou vznikat výuková videa pro jejich spolužáky.

Mgr. Miloslav Khas je učitel a ICT metodik na ZŠ Staňkov. Poslední tři roky se intenzivně věnuje integraci informačních technologií do vzdělávání, především pak jejich smysluplnému využití napříč předměty. Výsledky své práce pravidelně publikuje populární formou na svém blogu, na sociálních sítích a na odborných portálech, např. Spomocník na Metodickém portálu RVP.CZ. Je členem skupiny GEG Učte s námi. Účastní se se svými žáky mezinárodních projektů prostřednictvím portálu eTwinning a je koordinátorem celostátního setkávání učitelů ve Staňkově.


EXKURZE 3. běh

Návštěva vybraných laboratoří Fakulty elektrotechnické a Regionálního inovačního centra elektrotechniky RICE. Cílem je představit zajímavé výzkumné a vývojové laboratoře a seznámit účastníky exkurze s perspektivními směry v elektrotechnice.


9C – Lukáš Zídka – Psaní hravě

Téma: Jak ušetřit sobě a žákům čas hravou výukou psaní všemi deseti

Psaní všemi deseti je v dnešním 21. století nezbytnou součástí výbavy žáka pro moderní život. Emaily, zprávy, eseje, domácí úkoly – k tomu všemu používáme klávesnici a prsty. Výuka však dnes není jen o drilování a my v Psaní Hravě víme, že to vše jde dělat hravě a jednoduše. Jak? To vám odhalíme v naší prezentaci.

 

Brian Dorn – Rozvoj informatického myšlení: zkušenosti z amerických škol (Computational Ideas Not Technological Gadgets)

The last five years has seen a dramatic increase in advocacy for universal computational thinking and digital literacy among primary and secondary school students.  At the same time, numerous competing curricula and hardware platforms to support “learning to code” or other related topics have proliferated.  Teachers and school administrators often face pressure to adopt new platforms du jour to keep curriculum current and exciting for students.  Unfortunately, this may lead to a never-ending cycle of upgrades that may not always be driven by pedagogical goals.  In this talk, I will emphasize the importance of a focus rooted in core computational ideas and principles in our classrooms, and explore how that can help us choose the right set of tools from the educational technology menagerie.

Překlad:

V posledních pěti letech výrazně roste podpora informatického myšlení a digitální gramotnosti na základních a středních školách. Zároveň se objevila široká škála nástrojů a metod zaměřených na výuku programování. Učitelé a zřizovatelé škol jsou nuceni osvojovat si nové módní platformy, aby byli schopni  žákům zprostředkovat učivo zajímavou a aktuální formou. To bohužel může vést k neustálému přecházení na nové technologie, aniž by to bylo nezbytné k dosažení stanovených cílů. V příspěvku bych chtěl zdůraznit, jak je důležité zaměřit se při výuce na základy a principy informatického myšlení. Předvedu vám, jak si z nepřeberného množství vzdělávacích technologií vybrat ty správné.

Brian Dorn, Ph.D. is an Associate Professor of Computer Science and holds the Union Pacific Community Chair in Computer Science Education at the University of Nebraska at Omaha.  Along with colleagues and students in the BRIDGE lab, he conducts human-centered computing research with a particular emphasis on education and the learning sciences.  He actively designs and evaluates educational technology to support the teaching and learning of computing content.  As a community chair, he also is actively involved in advocacy and training work to support universal access to computing education in primary and secondary schools across Nebraska.  He holds a Ph.D. from the Georgia Institute of Technology, is an active member of the ACM, ISLS, and AERA, and serves as co-editor of the journal Computer Science Education.

Překlad:

Brian Dorn, Ph.D. vyučuje odbornou informatiku na University of Nebraska v Omaze. Spolu s kolegy a studenty vede v laboratoři BRIDGE počítačový výzkum zaměřený na proces učení. Sám se přímo věnuje navrhování a evaluaci nástrojů pro podporu učení v oblasti informačních technologií. Aktivně pracuje na rozšiřování všeobecné digitální gramotnosti na základních a středních školách v Nebrasce. Získal titul Ph.D. na Georgia Institute of Technology, je aktivním členem ACM, ISLS a AERA a pracuje jako spolueditor časopisu Computer Science Education.