Program 2019

Na prezenční listině konference se v sobotu 19. října 2019 objevilo 162 podpisů. Budova Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni opět poskytla zázemí pro přednášky i workshopy a krásný podzimní den nachystal i pohodu pro oběd na sluníčku. Lektoři z různých koutů České republiky a dva zahraniční kolegové z Velké Británie a Brazílie se postarali o špičkový odborný program. Pro dětské lektory workshopů byl na dopoledne připraven program Bav se vědou. V rámci exkurze letos účastníci konference naštívili virtuální třídu (virtualnitrida.cz) a IoT laboratoř ZČU (iotlab.zcu.cz).

Konference se konala pod záštitou rektora Západočeské univerzity v Plzni doc. Dr. RNDr. Miroslava Holečka a primátora města Plzně Mgr. Martina Baxy.

Plenární přednáška č.1

Plenární přednáška č.2

Plenární přednáška č.3

Plenární přednáška č.4

Ocenění účastníků akce iPrázdniny

PROGRAM NA ROK 2019

PÁTEK 18. října 2019

Konference se koná pod záštitou primátora města Plzně Martina Baxy a rektora Západočeské univerzity v Plzni Miroslava Holečka.

Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni, Klatovská ul. 51, 3. patro, KL 310

14:00 – 15:30 Seminář Marka Burkeho pro studenty učitelství a  učitele hudební výchovy – Využití ICT v hudební výchově ve Velké Británii

Fakulta strojní Západočeské univerzity v Plzni, Univerzitní 22, 6. patro UL 601

18:00 – 21:00 Slavnostní otevření Digicentra Elixíru a pohodové posezení s organizátory a lektory konference

SOBOTA 19. října 2019

Fakulta elektrotechnická ZČU, Univerzitní 26, Plzeň,  posluchárna EP 110, přízemí

8:30 – 9:30 – Registrace na konferenci

9:30 – 9:45 – Zahájení konference a úvodní slovo

Plenární přednášky

9:45 – 10:15 – Miroslav Staněk – Škola v epicentru vědeckotechnické revoluce

10:15 – 10:45 – Mark Burke – Technologie a proměna hudebního vzdělávání na anglických školách (Přednáška bude vedena v angličtině a tlumočena do češtiny)

PŘESTÁVKA

11:10 – 11:30 – Ocenění účastníků akce iPrázdniny s učiteli – Virtuální Digicentrum Elixíru

11:30 – 12:00 – Kateřina Křivánková – Tipy a triky jak na mediální gramotnost

OBĚD

Prezentace a workshopy

13:00 – 14:00 

1A – Pavla Sýkorová, Filip Jelínek – Krok za krokem vlastní mapou po světě

1B – Vojtěch Gybas – Mobilní dotykové technologie a zpřístupnění pro osoby s SVP

1C – Jitka Rambousková – Nákresy Google a jiná kreslení a malování

1D – Daniel Chagas – Building a low cost robotic chassi (Workshop bude veden v angličtině a tlumočen do češtiny)

1E –  Josef Heidler – Začněte vyučovat Informatiku jinak!

1F – Bohuslav Hora, Petra Boháčková – Příběhy s rozšířenou realitou

1G – Kateřina Vágnerová – Bádání s nadšením – zajímavé aktivity z Klubů nadaných dětí na 1. stupni

1H – Exkurze do virtuální třídy a IoT lab ZČU

1I – Veronika Sodomová – Fakescape – Unikni Fake News

Přestávka

14:30 – 15:30

2A – Jaroslav Mašek – iPrázdniny s učiteli a co dál

2B – Štěpánka Baierlová, Roman Podlena – BBC Micro:bit ve výuce

2C – Libor Klubal, Barbora Meskařová – Animace jak je neznáte

2D – Karel Rejthar – Mapové vizualizace ve školství

2E – Lubor Bořek, Kateřina Korcová – CHARANGA – moderní nástroj v rukou kreativního pedagoga

2F – Zdeněk Lomička, Zbyněk Filipi – Deskové hry pro rozvoj informatického myšlení

2G – Karel Rejthar – Ukázka práce žáků SSZP Klatovy- Hackathony otevřených dat

2H – Exkurze do virtuální třídy a IoT lab ZČU

2I – Tereza Havránková – Jak využít iPad ve výuce cizích jazyků

Přestávka

16:00 – 17:00

3A – Eva Fanfulová – Tvorba 3D modelů a jejich použití pro zvýšení prostorové představivosti

3B – Michal Černý – Jak učíme informační gramotnost? A co jde dělat jinak?

3C – Martin Friš – Tablet a jeho využití u dětí s těžkým postižením

3D – Ludmila Kovaříková – Hry a hraní s technikou

3E – David Obdržálek – Továrna na stole a Totem

3F –  Miroslav Staněk – Co je to ten „kóding“? Informatické myšlení nejjednodušeji

3G – Vendula Voltrová – Ukázky práce žáků – Rozhýbané pixely => nová hra => nová zábava

3H – Exkurze do virtuální třídy a IoT lab ZČU

Přestávka

17:20 – 18:00 – Závěrečná plenární přednáška

Daniel Chagas – Accessible options for STEM teach – (Přednáška bude vedena v angličtině a tlumočena do češtiny)


Pátý ročník konference podpořili:


Akce je součástí CodeWeek


Konference byla podpořena z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) z projektů Podpora rozvoje digitální gramotnosti, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005366 a Podpora rozvíjení informatického myšlení – PRIM, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005322.Konference byla zařazena mezi akce iniciativy Codeweek a věnovala se rovněž popularizaci témat a výstupů projektů Podpora rozvoje digitální gramotnosti (CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005366) a Podpora rozvíjení informatického myšlení – PRIM (CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005322). Přednášky Marka Burkeho a Daniela Chagase byly podpořeny z prostředků ESF projektu Západočeské univerzity v Plzni (CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002287).


ANOTACE

PŘEDNÁŠKY

Seminář Marka Burkeho pro studenty učitelství a  učitele hudební výchovy – Využití ICT v hudební výchově ve Velké Británii

Seminář se uskuteční v rámci projektu Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti, CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004850 (http://www.eurohudebka.cz/projekt_rovne_prilezitosti.html). V úvodu semináře projektové aktivity představí Ing. Veronika Růžičková, Ph.D. 

Miroslav Staněk – Škola v epicentru vědeckotechnické revoluce

Prý se díky technologiím rychle mění svět a škola na to není schopna reagovat! Vliv ICT na oblast formálního, neformálního a informálního vzdělávání. Reforma vzdělávacího systému – novátoři a konzervativci. Proměňující se role školy. Nové formy a obsahy vyučování. Výzvy a příležitosti, hrozby a úskalí impaktu informačních technologií do gnozeologického procesu jednotlivce i noetického vývoje společnosti jako celku.
Filosoficko-historicko-metodologický exkurz. Zamyšlení nad pravdivostí rozšířených klišé.

Miroslav Staněk – Po celou dobu studií i pracovní praxe se snaží skloubit témata “přírodních věd a techniky” s problematikou “lidského přístupu” k této oblasti. Na studiích “čistě technické fyziky” (Fakulta aplikovaných věd ZČU, obor Fyzikální inženýrství) získal základní fyzikální a matematickou gramotnost, kterou mu souběžné studium filosofie (Filosofická fakulta ZČU, obor Teorie a dějiny vědy a techniky) pomáhalo zasadit do humanitního a historického rámce. Následné absolvování oboru Učitelství odborných předmětů na Pedagogické fakultě JČU mu poskytlo povědomí o principech formálního vzdělávání a nové úhly pohledu na percepci přírodovědných zákonitostí v myslích lidí (žáků). Studia završil seznámením se s principy vzdělávání neformálního v oboru Pedagogika volného času na Teologické fakultě JČU.  Jeho každodenní pracovní činnost spočívá v hledání různých způsobů implementace ICT do výuky, konkrétně na poli tzv. interaktivní výuky přírodních věd. Díky zkušenostem s vyučováním na ZŠ, SŠ i VŠ se snaží věnovat filosofickým metodologickým otázkám, když sleduje, jakým způsobem v žákovské mysli vzniká percepce přírodovědných zákonitostí. Neustále se ptá (a učí žáky ptát se) z jakých (často mylných) předpokladů v poznávání vycházíme, kde začíná a končí oblast naší poznávací jistoty, kde jsou hranice “vědeckosti” v lidském poznání světa, z jakých „zdrojů“ můžeme při našem učení o světě čerpat a jakých „autorit“ se v poznávacím procesu můžeme dovolávat. Klade důraz na empirickou zkušenost poznávajícího. Sleduje, jak žáci nahlížejí a chápou přírodní fenomény a zabývá se tím, kterak se jejich chápání v posledních desetiletí proměňuje.

Mark Burke – Technologie a proměna hudebního vzdělávání na anglických školách

Hudební vzdělávání na prvním stupni základních škol ve Spojeném království procházelo vleklou krizí, která vrcholila v roce 2014. Žáci nenacházeli motivaci vinou zastaralých výukových metod a nemoderních materiálů, které jim braly chuť se učit. To vše mělo negativní vliv na morálku a motivaci učitelů. Investice do rozvoje technologií ve školách znamenaly v oblasti hudebního vzdělávání pouze formální podporu, ale samy o sobě nepřinesly řešení strukturálních problémů, které provázely výuku tohoto předmětu. Situace se zhoršovala s omezováním rozpočtů škol i nedostatkem specializovaných učitelů a bylo nutné hájit význam hudební výchovy v rámci vzdělávacího kurikula.

V tomto příspěvku pohovořím o tom, jak se v rámci společnosti Charanga podařilo sestavit interdisciplinární tým inovativních pedagogů, skladatelů a programátorů a vyvinout nové pedagogické postupy, které se opírají o propracovanou technologii a které způsobily zásadní proměnu hudebního vzdělávání na anglických školách prvního stupně. Výsledek? Samostatní a kreativní pedagogové na školách, online platforma Charanga, kterou mohou učitelé hudební výchovy využívat kdekoliv, a nová generace mladých hudebníků 21. století.

Mark Burke, A.R.C.M. Je absolventem Royal College of Music v Londýně. Po deseti letech, kdy působil jako profesionální hudebník, opustil aktivní hraní, aby se věnoval svým dvěma vášním: vzdělávání a technologiím. V roce 1996 založil společnost Charanga, která je již přes dvě desetiletí na špici vývoje a  inovací v oblasti hudebního vzdělávání. Oceňovanou platformu Charanga od té doby využívá 35 000 učitelů ve více než 8 500 školách v 62 zemích světa.

Ocenění účastníků akce iPrázdniny s učiteli- Virtuální Digicentrum Elixíru

Je možné, že jste již zaznamenali existenci Elixíru do škol. Dosud to byla aktivita směřující primárně k podpoře učitelů fyziky. Poslední rok se jeho činnost rozšiřuje o vytváření podmínek pro učitele, kteří mají chuť využívat digitální technologie ve výuce. Po Liberci, Brně a Praze nyní otvíráme Digitální centrum v Hradci Králové a v předvečer konference UčitelIN také v Plzni. Elixír pro vás společně se Spomocníkem nabízí i další paletu možností, jak se v práci s technologiemi zdokonalit. Je to online setkávání prostřednictvím Virtuálního Digicentra (VDC) a například letošní novinka iPrázdniny s učiteli. Rádi bychom všem účastníkům této akce poděkovali a ty nejaktivnější  odměnili.

Přijďte zjistit, proč to celé děláme a co plánujeme.
Petra Prošková, Bořivoj Brdička, Miloslav Khas, Jaroslav Mašek

Kateřina Křivánková – Tipy a triky jak na mediální gramotnost

Projekt Zvol si info brzy oslaví třetí narozeniny a stále pokračuje v objíždění českých i slovenských škol. V prezentaci projektu Zvol si info se zaměříme na digitální stopu, bezpečnost na sociálních sítích, falešné účty, fake news a hoaxy. Avšak především jak studentům tyto problematiky přiblížit, kde načerpat inspiraci do hodin, nebo se dozvědět víc, co si přečíst apod.

Kateřina Křivánková vede spolek Zvol si info, který se zaměřuje na mediální a digitální osvětu (nejen) na českých školách. Zvol si info objíždí školy s workshopy a semináři o tom, jak si zodpovědně zvolit info v téhle digitální džungli, ve které žijeme. Kromě Zvol si info se v posledních třech letech Kateřina věnovala studiu magisterské politologie na Masarkově univerzitě v Brně a specializovala se na politický marketing a výzkum fake news.


PREZENTACE A WORKSHOPY V SEKCÍCH

1A – Pavla Sýkorová, Filip Jelínek – Krok za krokem vlastní mapou po světě

Učíte dějepis, zeměpis, rádi cestujete? Chtěli jste si zaznamenat svoji cestu z dovolené, podělit se o fotografie z různých míst a zanést je do vlastní mapy? Vytváříte se studenty mapy zámořských objevů nebo chcete zaznamenat putování Willyho Foga kolem světa? Představíme Vám několik nástrojů, pomocí kterých to hravě zvládnete.

Pavla učí na základní škole v Plzni matematiku, zeměpis a informatiku. Několik let využívá ve výuce nejrůznější technologie. Jako lektor vede semináře a webináře se zaměřením na efektivní využívání ICT ve výuce a finanční gramotnost. Jsem spoluzakladatelka a autorka webu www.guruveskole.cz

Filip učí na gymnáziu v Prachaticích informatiku a tělesnou výchovu. Řadu let pomáhám učitelům zavádět moderní technologie do výuky. Jako lektor vedu pravidelně webináře a semináře se zaměřením na ICT ve výuce a robotiku. Spoluzakladatel a autor webu www.guruveskole.cz.

1B – Vojtěch Gybas – Mobilní dotykové technologie a zpřístupnění pro osoby s SVP

Jak na zpřístupnění mobilních dotykových technologií pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami? Ukážeme si v praxi na iPadech, které touto funkci nativně disponují a dokáží snížit rozptylování žáka…

Vojta vystudoval speciální pedagogiku a dvouleté studium Koordinace v oblasti ICT technoloogií. iPadům se věnoval také ve své disertační práci v rámci doktorského studia. Aktuálně působí na Ostravské univerzitě jako odborný asistent. Na základní škole v Bruntále působí částečně, celkově již osmnáctým rokem. Na základní škole působí zároveň jako koordinátor v oblasti ICT. Je autorem projektu www.ipadvevyuce.cz. 

Od června roku 2014 je certifikovaný jako Apple Professional Development Trainer pro partnery Solution Expert in Education. Aktivně se se svými workoshopy účastní různých konferencí a seminářů, kde se o svou práci pravidelně dělí.

1C – Jitka Rambousková – Nákresy Google a jiná kreslení a malování

Nákresy jsou mezi aplikacemi GSuite trochu outsider a přitom mají tolik zajímavých možností využití! Tak se společně na některé podíváme. Jako bonus přidáme další “malovátka” a aplikace od Google, které mohou být užitečná nebo aspoň zábavná. PS. Určitě budete potřebovat účet na Google.

Hlavně učím na ZŠ, občas školím, také se snažím starat o web www.cojsemvyzkousela.cz, trochu se podílím aktivitách GEG a vůbec mám ráda nové věci.

1D – Daniel Chagas – Building a low cost robotic chassi

Using cheap MDF pieces cutted by laser and some glue we are going to create a versatile robot chassis, who can be used to hold different kind of motors, different kind of prototype boards (arduino, raspberry, etc.) or just to keep on our desks! The chassi can be personalized using paint, crayons, coloring pencis, paper or EVA. Each participant will keep his robot, who can be assembled after with accessibe electronic parts. 

Volný překlad: Za použití lepidla a levných MDF dílů vyřezaných laserem vyrobíme víceúčelový robotický podvozek, který je kompatibilní s různými druhy mototů a platforem (Arduino, Raspberry atd.). Podvozek si můžete upravit za pomoci barvy, pastelek, voskovek a papíru a materiálu EVA. Každý účastník si odnese svého robota, kterého si může následně doupravit za pomoci dostupných dílů.

PhD student in Applied Computing, Master in Computing (Human Computing Interaction), graduated in Business Administration. Professor and researcher at the Research and Innovation Laboratory, at Universidade de Fortaleza. Main research subjects are: Human-computer interaction, STEM education, phisical prototipation, Internet of things (IoT), usability and user experience.
Prof. Daniel Chagas speaks about his experience with STEM education in Brazil, using accessible tools for it. Using free websites as Code.ORG and Open Hardware and electronics with Arduino he presents ways to play with programming and robotics with students for the first time. In the end will present his project caled Code Domino, a cheap and replicable platform to teach computational thinking for kids and adults.

Volný překlad:

PhD. student v Aplikovaném programování, magisterský titul získal v programování (obor Interakce člověk – počítač), vystudoval Podnikové řízení. Profesor a výzkumník v Laboratoři výzkumu a inovací na Universidade de Fortaleza. Hlavní výzkumná témata: Interakce člověk – počítač, STEM vzdělávání, Internet of things (IoT), použitelnost and uživatelské zkušenosti.

1E – Josef Heidler – Začněte vyučovat Informatiku jinak!

Jak motivovat mladou generaci k rozvoji kompetencí pro úspěch v 21. století? Jak účinně rozvíjet digitální kompetence, kreativitu, kritické myšlení a touhu po seberealizaci? V rámci našeho workshopu získáte účinný návod i nástroj, jak lze předmět Informatiky vyučovat jednoduše, komplexně a hlavně zábavně! Součástí bude ukázka práce s interaktivní aplikací, realizace praktických cvičení pro aktivizaci a motivaci žáků, ukázka zadávání a vyhodnocování testů a mnoho dalších tipů do výuky.
Pro aktivní účast doporučujeme s sebou notebook, tablet nebo alespoň smartphone.

Josef Heidler je nadšenec pro digitální technologie tělem i duší a jeho cílem je pomoci implementovat moderní technologie do školství. Aktuálně se podílí na tvorbě digitálních výukových materiálů např. na univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem nebo ve startupu Edhance, který vyvíjí aplikace pro výuku v 21. století. Dlouhodobě působí jako lektor v centru Ámosík a učí děti v předmětech matematika a fyzika. Je to vášnivý “virtuální sportovec”, vymýšleč zlepšováků a jeho snem je podívat se na Mars.

1F – Bohuslav Hora, Petra Boháčková – Příběhy s rozšířenou realitou

Pojďme si hrát s rozšířenou realitou, jako materiál nám poslouží klíčová slova, která si pochytáte v AR. Kdo si nerad hraje jen se slovy, může si příběh namalovat a zasadit do reálného prostoru. Aplikace Catchy words, AR Makr.

Petra vystudovala Pedagogickou fakultu UK, obor učitelství fyzika – základy techniky. Postupně dostudovala angličtinu a environmentální výchovu. Aktuálně učí na Základní škole Dr. E. Beneše v Praze 9 – Čakovicích fyziku, anglický jazyk a environmentální výchovu. Na této škole je také koordinátorkou environmentální výchovy.
Je členem GEG Učte s námi, ambasadorkou etwinningu, vedoucím ambasadorem Future classroom lab European schoolnet a od prosince 2014 také Apple Professional Developement Trainer.

Slávek měl být původně zemědělec (SZeŠ v Chebu), chtěl být ale učitelem, a tak vystudoval ZČU PF v Plzni – aprobace dějepis a ČJL. Učí na ZŠ a MŠ Chraštice a působí ve Škole můj projekt jako zástupce ředitele. Věnoval se jako lektor učitelů SIPVZ (Státní informační politika ve vzdělávání), nearobovaně učil informatiku a ve školách působil jako propagátor využití ICT ve výuce a jako ICT koordinátor a metodik.
V roce 2012 propadl kouzlu tabletů, nejdříve jako Androdista, následně také jako iPadista. Využívání obou těchto platforem ve vzdělávání se aktivně věnuje dodnes, od prosince 2014 jako Apple Professional Development Trainer. Člen neformální skupiny PEPOUŠ (PEdagog POstižený Učitelským Šílenstvím) – Vlnobití, Pepoušův nápadník, člen skupiny GEG ČR a GEG Učte s námi – skupiny učitelů sdružených kolem aplikací Google.

1G – Bádání s nadšením – zajímavé aktivity z Klubů nadaných dětí na 1. stupni

Zvídavost a radost z objevování světa kolem nás je pro děti přirozená záležitost. Samostatná badatelská činnost je ale komplexní aktivita vyžadující uplatnění mnoha dílčích schopností. K badatelství v dnešní době neodmyslitelně patří i využití moderních technologií. Samostatnou kapitolou je použití počítače / tabletu jako pracovního nástroje. Jednak se dá počítač využít jako programovací nástroj k ovládání strojů, dále pak ho lze využít k různým záznamům při experimentech a jako komunikační nástroj. Zvláštní uplatnění je k využití statistických metod. Jak toto aplikujeme v činnosti Klubů nadaných dětí na prvním stupni předvedou přímo žáci klatovských klubů.

Na základní škole se věnuji nadaným školákům na prvním stupni, ať už v Klubech nadaných dětí, tak v dalších školních aktivitách. Také učím fyziku a matematiku na základní i střední škole v Klatovech.

1H – Exkurze do virtuální třídy a IOTlab ZČU

Ve virtuální třídě se mohou budoucí učitelé trénovat v dovednosti vysvětlovat učivo a komunikovat se žáky. Systém vznikl přímo na ZČU a od roku 2019 je testován v rámci vyuky didaktik vybraných oborů. Přijďte si vyzkoušet 3D brýle a imerzivní zážitek a reflektujte spolu s námi možné použití virtuální třídy v přípravě učitelů.
https://www.virtualnitrida.cz/

V laboratoři IoT (Internetu věcí) si budete moci prohlédnout zařízení pro vývoj a opravy elektroniky. Pro vývoj chytrých zařízení tu máme 3D tiskárny a počítačem řízené frézovací stroje. Kromě ukázek elektronických výrobků studentů uvidíte, jak se programuje robotická ruka, nebo jak z počítače řídit šicí stroj.
https://iotlab.zcu.cz/

1I – Veronika Sodomová – FAKESPACE – Unikni Fake News

Zdá se vám, že vaši žáci nedokáží rozpoznat pravdivost informací? Chcete zatraktivnit svou výuku? Hledáte oporu pro výuku mediální gramotnosti? Tak dejte svým studentům možnost si na vlastní kůži vyzkoušet roli novinářů, kteří hrají důležitou roli v souboji mezi pravdou a manipulacemi, fakty a dezinformacemi. Při únikové hře s názvem Fakescape na vaše studenty čeká velké dobrodružství, při kterém budou čelit manipulativním technikám, budou nuceni si ověřovat informace, vyhledávat a poznávat kvalitní zdroje. Zároveň si procvičí i koordinaci a práci v týmu.
Na našem workshopu si únikovou hru společně vyzkoušíme.
http://fakescape.cz/pro-ucitele/

Studuji na Masarykově univerzitě v Brně, kde jsem se přidala k projektu Fakescape. S ním jezdím po Česku a ukazuji hlavně dětem, ale někdy i dospělým, jak uniknout dezinformacím a fake news. Kromě toho učím cizince česky a hraju na bicí.


2A – Jaroslav Mašek – iPrázdniny s učiteli a co dál

10 týdnů, 10 aktivit, 10 různých forem výstupů, 17 aktivních účastníků a více jak 50 příspěvků.
To byly iPrázdniny s učiteli, 1. akce Virtuálního Digicentra Elixíru do škol. Ale jaké skutečně byly?
To se dozvíte nejen ode mne, který celou akci vymyslel, připravil a vedl, ale především od těch, kteří se do ní zapojili.A pokud jste se náhodou akce nezúčastnili, nevadí. Všechny aktivity zde znovu připomeneme a společně se zamyslíme nad tím, jak je použít ve škole se žáky.
V závěru vám také prozradím, co dalšího pro vás ve Virtuálním Digicentru připravujeme.

Vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy, obor Anglický jazyk – Technická a informační výchova. Je učitelem na střední škole, lektorem kurzů a workshopů pro učitele a autorem článků o vzdělávání.
Spolupracuje s Wikimedia ČR na přípravě a vedení kurzů o psaní Wikipedie a tvorbě vzdělávacích materiálů pro učitele. Je členem GEG ČRWikimedia ČR a Českého klubu absolventů IVLP. Vede portál o vzdělávacích technologiích Spomocník. Je též vedoucím Virtuálního Digicentra Elixíru do škol.

2B – Štěpánka Baierlová, Roman Podlena – BBC Micro:bit ve výuce

V roce 2016 dostali programovatelnou destičku BBC Micro:bit všichni sedmáci ve Velké Británii, v roce 2018 školáci v Dánsku, později v Norsku. Neustále se přidávají další státy, které se rozhodly, že se prostřednictvím micro:bitů pokusí o větší rozvoj informatického myšlení svých školáků. V České republice se na propagaci a šíření micro:bitů do škol zásadně podílí nadační fond micro:la. V rámci našeho setkání si micro:bit představíme, v grafickém prostředí si vytvoříme jednoduché prográmky a podíváme se i na jeho využití v rámci STE(A)M výuky.

Štěpánka v současné době pracuje jako učitelka matematiky, informatiky a robotiky na ZŠ v Sušici. Snaží se zvláště v dívkách probouzet zájem o STEAM výuku, proto v Centru robotiky v Plzni vede kroužek Robotika pro děvčata. Ráda zkouší ve výuce nové věci a její srdeční záležitostí je robotika, kterou se snaží zařazovat do výuky různých předmětů. Již více než 15 let se věnuje vzdělávání pedagogů a pomáhá jim s integrací digitálních technologií a robotiky do výuky. V rámci skupiny GEG Sušice a MAS Pošumaví se aktivně podílí na pořádání workshopů a přednášek nejen pro pedagogy, ale i pro zájemce z řad veřejnosti.

Roman učí na Gymnáziu Matyáše Lercha v Brně matematiku, informatiku. a logiku. V roce 2010 se podílel na zavedení Google Apps (Google Suite) ve své škole, od té doby se stará o větší využití těchto cloudových nástrojů. Zajímá se o nové trendy v oblasti IT a v rámci komunity GEG ČR se aktivně podílí na přípravě různých přednášek a workshopů. Množství času stráveného u počítačů si vynahrazuje pobytem na ledě při curlingu, který je jeho srdeční záležitosti.

2C – Libor Klubal, Barbora Meskařová – Animace jak je neznáte

Využíváte animace ve vzdělávání? Tak se vám možná budou hodit tipy na jejich trochu neobvyklé použití. Zkusíme se podívat na kombinaci různých animačních technik do jednoho výsledku.

Bára je vedoucí vychovatelka a začínající učitelka informatiky na Základní škole Nebušice. Je fanda moderních technologii, které se snaží využívat s žáky nejen ve výuce informatiky, ale i ve školní družině, nebo třeba na škole v přírodě. Baví ji propojovat iPady, robotické hračky, tvorbu videí a nejrůznější aplikace s běžnými aktivitami a ukazovat tak žákům, že práce s těmito zařízeními je víc než jen hra.Ve své práci se zaměřuje zejména na kreativní využití iPadů ve školní družině a v neformálním vzdělávání, tvorbu animovaných filmů, práci s ozoboty a Sphero roboty. Stranou však nezůstává ani zábavné programování pomocí nástroje Scratch Jr. nebo tvorba videí pomocí zeleného plátna.

Libor je učitel matematiky, informatiky a programování s reálnými zkušenostmi ze základního, středního a vysokého školství. Své první zkušenosti s výukou pomocí tabletů praktikoval na Wichterlově gymnáziu v Ostravě-Porubě, kde působil také 8 let jako zástupce ředitele a částečně i ICT koordinátor. Naplno nyní využívá iPad a další technologie ve výuce matematiky a informatiky na Základní škole ve Štítině a své zkušenosti pak předává jako odborný asistent na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity a také lektor společnosti iŠkolství. O možnostech vzdělávání s iPady přednáší na konferencích v České republice i v zahraničí. Od roku 2013 je držitelem titulu ADE (Apple Distinguished Educator) a také certifikace lektora společnosti Apple (Apple Professional Development Authorised Trainer). Provozuje portál Moderní výuka (www.ipadvetride.cz) a aktivně se podílí na školeních učitelů, například i organizováním Letní školy s iPady (letniskola.ucimemoderne.cz).

2D – Karel Rejthar – Mapové vizualizace ve školství

Mapové vizualizace ve školství, kde si ukážeme jak jednoduše vizualizovat data v mapách a na úrovni obce.

Karel Rejthar je učitelem na Střední zemědělské a potravinářské škole v Klatovech, kde působí jako koordinátor krajského centra vzdělávání se zaměřením na Microsoft technologie. Působí ve skupině Microsoft Inovative Educator Expertů, v rámci které reprezentoval ČR na světových setkáních v Maďarsku a Kanadě. Specializuje se na datovou analýzu v Power BI, FLOW a Excelu. Se svými žáky se pravidelně účastní hackathonů otevřených dat, podařilo je jim získat několik významných ocenění.

2E – Lubor Bořek, Kateřina Korcová – CHARANGA – moderní nástroj v rukou kreativního pedagoga

Charanga je nová digitální online platforma, jejímž cílem je podpora práce učitelů hudební výchovy na ZŠ a hudební nauky a výuky hudby na ZUŠ.
Představuje skvělý způsob, jak vytvářet své vlastní interaktivní výukové materiály a lekce. Ty je možné následně sdílet s ostatními učiteli ve škole i s žáky. Během workshopu předvedeme formou praktických ukázek něco z rozsáhlých možností, které tento program nabízí kreativním pedagogům pro kvalitní, a přitom zábavnou a inspirativní náplň předmětů hudební výchova (ZŠ) a hudební nauka (ZUŠ).
Prezentovaná platforma Charanga otevírá nové možnosti pro sdílení pedagogických postupů a materiálů nejen v rámci školy, ale mezi celou komunitou pedagogů v síti škol napříč republikou.

Lubor Bořek je ředitelem Základní umělecké školy v Polici nad Metují. Působí také ve funkci předsedy Krajské umělecké rady Královéhradeckého kraje, je členem kolegia předsedy Ústřední umělecké rady ZUŠ ČR, členem Odborné skupiny pro základní umělecké vzdělávání při NÚV Praha a členem Sekce ZUŠ Stálé konference ředitelů. Vyučuje studijní zaměření “Elektronické zpracování hudby a zvuková tvorba” a je propagátorem smysluplného a účelného využívání digitálních technologií ve výuce na uměleckých školách. Spolupracuje s britskou softwarovou firmou Charanga na vývoji české verze komplexního programu pro využití při výuce hudby na ZUŠ a ZŠ.

Kateřina Korcová je učitelkou na malotřídní ZŠ v Náchodě “Na Babí”, kde učí hudební výchovu ve všech ročnících I. stupně.Tato škola je partnerem mezinárodního projektu MECLA, v jehož rámci probíhá pilotní ověřování české verze online platformy Charanga, při kterém Kateřina aplikuje výsledky této práce ve své výuce.Během workshopu bude prezentovat vlastní program Charanga i své zkušenosti s jeho využitím ve výuce hudební výchovy na ZŠ.

2F – Zdeněk Lomička, Zbyněk Filipi – Deskové hry pro rozvoj informatického myšlení

Workshop představí vybrané deskové hry a ukáže možnosti jejich využití pro rozvoj konkrétních kompetencí žáků. Účastníci budou mít možnost nahlédnout těmto hrám „pod víko“ a rovněž si je zahrát. Na zvolených případech bude možné si ukázat i zajímavé propojení deskových her s informačními technologiemi a následně se dozvědět, jak takové spojení může vyústit až v projektový den.

Zdeněk Lomička aktivně spolupracuje na projektech, v nichž může využít zkušenosti z oborů programování, vzdělávání a volnočasových aktivit, kterým se věnuje. V rámci doktorského studia na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity zkoumá vliv využití deskoherních principů ve výuce na rozvoj klíčových kompetencí žáků.

Zbyněk Filipi vystudoval obory učitelství a pracoval jako učitel na střední škole. Vedl školení zaměřená na rozvoj digitální gramotnosti pro pracovníky krajské samosprávy. Od roku 2007 působí jako akademický pracovník na katedře výpočetní a didaktické techniky Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. Zaměřuje se na výuku podporovanou digitálními technologiemi, didaktiku informatiky a tvorbu e-learningových kurzů.

2G – Ukázka práce žáků SSZP Klatovy- Hackathony otevřených dat

Žáci (Pavel Valenta, Aneta Švábová a Nikol Kurcová) představí jakých hackathonů se účastnili, jaká jsou úskalí a jaké podněty nejen pro ně, ale i pro pořádající organizace.
Představí výsledky jejich práce během jednoho školního roku.

2H – Exkurze do virtuální třídy a IOTlab ZČU

Ve virtuální třídě se mohou budoucí učitelé trénovat v dovednosti vysvětlovat učivo a komunikovat se žáky. Systém vznikl přímo na ZČU a od roku 2019 je testován v rámci vyuky didaktik vybraných oborů. Přijďte si vyzkoušet 3D brýle a imerzivní zážitek a reflektujte spolu s námi možné použití virtuální třídy v přípravě učitelů.

https://www.virtualnitrida.cz/ a

V laboratoři IoT (Internetu věcí) si budete moci prohlédnout zařízení pro vývoj a opravy elektroniky. Pro vývoj chytrých zařízení tu máme 3D tiskárny a počítačem řízené frézovací stroje. Kromě ukázek elektronických výrobků studentů uvidíte, jak se programuje robotická ruka, nebo jak z počítače řídit šicí stroj.

https://iotlab.zcu.cz/

2I – Tereza Havránková – Jak využít iPad ve výuce cizích jazyků

Workshop bude zaměřen na praktické ukázky využití iPadů ve výuce cizích jazyků.

Tereza Havránková je doktorandkou katedry výpočetní a didaktické techniky Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. Dlouhodobě se zabývá využitím iPadů ve vzdělávání, především pak ve výuce jazyků.


3A – Eva Fanfulová – Tvorba 3D modelů a jejich použití pro zvýšení prostorové představivosti

Při workshopu si vyzkoušíme jednoduchými metodami vytvářet 3D modely. Budeme hledat souvislosti 2D a 3D zobrazení na papíru, s hmotným 3D modelem či 3D modelem digitálně.

Působí v Národním ústavu pro vzdělávání, je členkou ICT panelu pro oblast informačních a komunikačních technologií, je zapojena do projektu Podpora práce učitelů. Lektorka s dlouholetou učitelskou praxí, která se snaží využívat ICT smysluplně. Zabývá se tvorbou 3D modelů, jejich tiskem a jejich využitím ve výuce pro zvýšení prostorové představivosti žáků. Jejím koníčkem jsou robotické “hračky”.

3B – Michal Černý – Jak učíme informační gramotnost? A co jde dělat jinak?

Cílem přednášky nebo workshopu (možné jsou obě varianty) bude reflexe toho, jak s informační gramotností pracujeme ve školním prostředí. Pokusím se ukázat některé zajímavé výsledky výzkumů, které jsme v rámci TAČR projektu provedli a které ukazují, že jde o téma, které (minimálně na středních školách) vstupuje jednak do výuky informatiky, ale také prochází velkým množstvím dalších předmětů. Pokusíme se ukázat, jak ji reflektují školní kurikula, učitelé v rozhovorech i studenti. Cílem bude se v diskusi společně zamyslet nad tím, co do informační gramotnosti spadá, jak ji učit a jakým způsobem ji pomoci kolegům i z jiných předmětů než informatika rozvíjet. Současně bude představen prototyp online učebnice, určené pro střední školy zaměřující se právě na informační gramotnost, jako na jedno ze dvou nejvýznamnějších témat výuky informatiky.

Vystudoval učitelství fyziky a informatiky pro střední školy, nyní působí jako garant magisterské studijní profilace technologie ve vzdělávání na KISKu. Věnuje se tématům rozvoje digitálních kompetencí, informační gramotnosti, filosofii výchovy a online vzdělávání. Je autorem více než desítky odborných knih na tato téma.

3C – Martin Friš – Tablet a jeho využití u dětí s těžkým postižením

Workshop seznámí zájemce s využitím dotykových technologií při individuální výuce žáků s těžkým kombinovaným postižením a to s ohledem na plnění RVP pro vzdělávání na základní škole speciální. Při použití iPadů lze u daných žáků sledovat specifické komunikační reakce vycházející z konceptu Bazální stimulace a to na základě bazálního vjemu způsobeného např. taktilní vibrací, zvukovým signálem nebo optickým efektem. Prezentované fotografie a videoukázky z výuky pomohou lépe porozumět specifickým formám komunikace daných jedinců a mohou být inspirací pro využití iPadů ve výuce žáků s těžkým kombinovaným postižením v návaznosti na koncept Bazální stimulace. Účastníci si prakticky vyzkoušejí oblíbené aplikace žáků a pro přiblížení jejich očních vad budou moci použít simulačních brýle.

Martin Friš pracuje v oblasti pomáhajících profesí od roku 2012. V současné době působí na ZŠ speciální a Praktické škole DČCE Merklín – odloučené pracoviště Plzeň. Je akreditovaným pracovníkem v konceptu Bazální stimulace, do kterého zapojuje digitální technologie. Ve spolupráci s katedrou výpočetní a didaktické techniky Fakulty pedagogické na Západočeské univerzitě v Plzni se čtvrtým rokem podílí na výzkumu využití iPadů při edukaci žáků s těžkým kombinovaným postižením.

3D – Ludmila Kovaříková – Hry a hraní s technikou

Pojďme si hrát, opakovat, soutěžit, tvořit. Naučíme se některé známé i méně známé aktivity do výuky, u kterých budeme potřebovat notebook a vlastní chytré zařízení. AZ kvíz, hádání slov, Dobble a možná i další už čekají, že je vyzkoušíte.

Ludmila Kovaříková učí na základní škole český a anglický jazyk. Věří, že čtenářství a digitální svět podporují naši zvídavost, a proto právě v nich hledá přístupy, které by dětem pomáhaly nacházet radost v objevování světa.

3E – David Obdržálek – Továrna na stole a Totem

Představíme některé možnosti našeho výukového systému “Továrna na stole” pro výuku podle koncepce iniciativy Průmysl 4.0 a nové konstrukční stavebnice “Totem”, které společně tvoří dobrý základ pro výkuku a projekty STE(A)M.

Kromě toho, že 25 let učím na Matfyzu, se v poslední době výrazně věnuji zavádění robotiky a mechatroniky do výuky nejen na VŠ.

3F –  Miroslav Staněk – Co je to ten „kóding“? Informatické myšlení nejjednodušeji

Jaký je obecný jazyk nově vznikajícího světa? Musíme „umět slovíčka“ Pythonu, C++, JAVy (nebo byť jen Scratch) na to, abychom principu řeči strojů porozuměli? Workhshop představí tak trochu jiný přístup k pohledu na informatické myšlení. Zkusíme si na něm vytvořit řetězec logických instrukcí, bez jakékoli předchozí „znalosti programování“. Použijeme blokovou stavebnici SAMlabs a hned po první hodině si budeme moci představit, jaký je princip automatizovaných systémů senzorů a aktorů. Přijďte a zkuste si sami vytvořit „chytré rolety“ či „chytrý zvonek“… Možná z toho sami pak budete „chytřejší“…

Fyzik a filosof, který se zajímá o historii i budoucnost (nejen vědeckotechnického) poznání. Na stará kolena se učí programovat a nestačí se divit, jak se svět techniky proměňuje doslova před očima a pod rukama. Svůj údiv (a několik málo poznatků) se snaží rozšiřovat mezi učitele. Těší se na nový základoškolský předmět Technika a je velmi zvědav, jak to s ním nakonec dopadne. (S tím předmětem…)

3G – Ukázky práce žáků – Vendula Voltrová – Rozhýbané pixely => nová hra => nová zábava

Chceš se naučit programovat hry? Přijď se podívat a naučit se dělat své vlastní hry v MakeCode Arcade, které si můžeš zahrát na mobilu, tabletu, prohlížeči nebo ruční konzoli. Nebude chybět ukázka, krátký tutorial ani čas na samostatné vyzkoušení programu. Ukážu Ti i svou plošinovku. MakeCode je programovací jazyk založený na práci s bloky (stejně jako např. Scratch) a je dostupný zdarma, takže se nemusíš bát hrát si s ním i doma. Přijď si rozhýbat své pixely a užít si spoustu zábavy! 😉

Vendula Voltrová je studentka sekundy Gymnázia Plzeň, Mikulášské nám. Již od pěti let se rekreačně věnuje programování, které si již vyzkoušela ve Scratchy, Kodu Game Lab a LEGO Mindstorm. V současné době pracuje na své hře v MakeCode Arcade a studuje Arduino. Kromě toho hraje na akordeon a ráda sportuje.

3H – Exkurze do virtuální třídy a IoTlab ZČU

Ve virtuální třídě se mohou budoucí učitelé trénovat v dovednosti vysvětlovat učivo a komunikovat se žáky. Systém vznikl přímo na ZČU a od roku 2019 je testován v rámci vyuky didaktik vybraných oborů. Přijďte si vyzkoušet 3D brýle a imerzivní zážitek a reflektujte spolu s námi možné použití virtuální třídy v přípravě učitelů.

https://www.virtualnitrida.cz/ a

V laboratoři IoT (Internetu věcí) si budete moci prohlédnout zařízení pro vývoj a opravy elektroniky. Pro vývoj chytrých zařízení tu máme 3D tiskárny a počítačem řízené frézovací stroje. Kromě ukázek elektronických výrobků studentů uvidíte, jak se programuje robotická ruka, nebo jak z počítače řídit šicí stroj.

https://iotlab.zcu.cz/

Daniel Chagas – Accessible options for STEM teach

Prof. Daniel Chagas speaks about his experience with STEM education in Brazil, using accessible tools for it. Using free websites as Code.ORG and Open Hardware and electronics with Arduino he presents ways to play with programming and robotics with students for the first time. In the end will present his project caled Code Domino, a cheap and replicable platform to teach computational thinking for kids and adults.

Volný překlad:

Prof. Daniel Chagas promluví o svých zkušenostech se STEM vzdělávání v Brazílii a představí užitečné nástroje pro jeho používání. Ukáže možnosti, jak studentům představit programování a práci s roboty pomocí webů Code.ORG a Open Hardware nebo nástroje Arduino. Na závěr předvede svůj vlastní projekt nazvaný Code Domino, levnou a replikovatelnou platformu k tréninku počítačového myšlení pro děti i dospělé.

PhD student in Applied Computing, Master in Computing (Human Computing Interaction), graduated in Business Administration. Professor and researcher at the Research and Innovation Laboratory, at Universidade de Fortaleza. Main research subjects are: Human-computer interaction, STEM education, phisical prototipation, Internet of things (IoT), usability and user experience.

Volný překlad:

PhD. student v Aplikovaném programování, magisterský titul získal v programování (obor Interakce člověk – počítač), vystudoval Podnikové řízení. Profesor a výzkumník v Laboratoři výzkumu a inovací na Universidade de Fortaleza. Hlavní výzkumná témata: Interakce člověk – počítač, STEM vzdělávání, Internet of things (IoT), použitelnost and uživatelské zkušenosti.