Program 2020

6. ročník konference Učitel IN poznamenala epidemie COVID-19 a vzhledem k mnoha epidemiologickým opatřením jsme se rozhodli pro realizaci on-line. Dne 10. října 2020 se tedy více než 230 učitelů z celé České republiky setkalo ve virtuálním prostoru tří místností v aplikaci ZOOM.

Po úvodním zahájení a vyhodnocení iPrázdnin všichni sledovali skvělou úvodní přednášku pana ředitele Zimčíka ze škol Březová. Pak jsme se rozdělili k workshopům do tří paralelních sekcí a dle zájmu jsme měli možnost inspirovat se náměty špičkových lektorů. Závěrečná opět plenární přednáška byla k tématu kyberbezpečnosti a věnoval se nám kybernetický kriminalista Václav Písecký. V průběhu konference jsme měli možnost zapsat své pozdravy a vzkazy na tablo. Setkání bylo realizováno distančně, ale umožnilo tak účast nových zájemců o smysluplné využití technologií. Rodina Učitelů IN se rozrůstá, a to je super!

Konference se konala pod záštitou rektora Západočeské univerzity v Plzni doc. Dr. RNDr. Miroslava Holečka a primátora města Plzně Mgr. Martina Baxy.

Úvodní plenární přednáška


Zpřístupnění učebních materiálů – jak na to

Aktivizace žáků a studentů ve výuce pomocí mobilních zařízení


Naučte své žáky být digitálními minimalisty

K čemu může být učiteli Google Analytics a co z nich nelze vyčíst


Distanční výuka v Microsoft Teams – tipy, triky, novinky

SeeSaw – vzdělávací platforma


Online, unplugged, print and play a jiné využití her

Fotíme nejen pro Wikipedii


CHARANGA-moderní nástroj pro efektivní hudební vzdělávání v 21 století


PROGRAM NA ROK 2020

Konference se koná pod záštitou primátora města Plzně Martina Baxy a záštitou rektora Západočeské univerzity v Plzni Miroslava Holečka.

SOBOTA 10. října 2020

Konference proběhla on-line.

9:00 – 9:30 – Zahájení konference a vyhodnocení iPrázdnin Elixíru

Úvodní přednáška

15:00 – 16:00 – Václav Písecký – Komentované promítání ukázek z filmu V síti


Šestý ročník konference podpořili:


Akce je součástí Festivalu bezpečného internetu.

Akce je součástí CodeWeek.

Konference byla podpořena z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) z projektů Podpora rozvoje digitální gramotnosti, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005366 a Podpora rozvíjení informatického myšlení – PRIM, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005322.

ANOTACE

Přednášky

Ludvík Zimčík – Školy na konci světa a digitální vzdělávání

Školy na konci světa = školy Březová – střední odborná škola, základní škola a mateřská škola, Březová, okres Uherské Hradiště jsou asi jediné školy v České republice, které distanční výuka v době epidemie COVID 19 nezaskočila. Věnují se jí i za běžných okolností, nabízejí individuální vzdělávání na třech stupních – mateřská škola, základní škola a střední škola (lyceum).

“Vzdělávací programy vytvářené na naší škole ukazují, že i malá škola může být vstřícná vzdělávacím potřebám nastupujících generací a svým přístupem a důrazem na efektivní využívání informačních a komunikačních technologií přesvědčuje o výhodnosti školy pro obec a její budoucnost.”

PaedDr. Ludvík Zimčík – Ve školství se pohybuji více než třicet pět let – v současnosti řídím “školy na konci světa” – subjekt zahrnující střední odbornou školu, základní školu a mateřskou školu. V základním školství jsem podrobně poznal problematiku málotřídních ZŠ, byl jsem průkopníkem právní subjektivity základních škol, první školu jsem do podoby příspěvkové organizace převedl 4. července 1991 v Dolním Němčí. Byl jsem zástupcem ředitele školy střední i vyšší odborné, na první soukromé vysoké škole na Moravě jsem pracoval jako zástupce rektora.

Ve školství jsem zažil různé koncepce i „antikoncepce”, reformy i deformy, reformy reforem předchozích reforem, transformace, ode zdi ke zdi.

Praxe mě naučila, že je třeba netočit se jako korouhvička na věži podle momentálních názorů, přání a nepromyšleností MŠMT a dalších nadřízených, ale hlavně používat svůj vlastní rozum a odborné znalosti a zkušenosti a snažit se učit a řídit školu tak, aby to žákům něco přinášelo.

Václav Písecký – Komentované promítání ukázek z filmu V síti

Dokumentární film V síti odkrývá nebezpečný svět sexuálních predátorů, ve kterém se mohou velmi snadno ocitnout děti na internetu. Film Barbory Chalupové a Víta Klusáka vypráví drama tří hrdinek, které po té, co se na internetu vydávají za dvanáctileté dívky, čelí celé řadě extrémních situací. Václav Písecký je jedním z kriminalistů, kteří se dlouhodobě věnují prevenci v oblasti bezpečnosti na internetu, a jednotlivé kauzy, které dokument V síti otevřel, přímo vyšetřuje. Závěrečná přednáška tedy bude velmi osobitá. Nenechte si ji ujít!

Václav Písecký v roce 1999 nastoupil na Úřad vyšetřování hl. m. Prahy a od roku 2008 je vedoucím oddělení informační kriminality SKPV Krajského ředitelství hl. m. Prahy. Jako odborný poradce se podílel na všech preventivních filmech „Seznam se bezpečně!“, Na hory, #martyisdead a mnoho jiných. Je pravidelným přednášejícím celorepublikových seminářů Dítě v krizi a Fóra výchovy ke zdraví (akreditace MŠMT ČR). Mimo jiné je také spoluautorem odborné publikace „Sexuální výchova – vybraná témata“. Podílí se aktivně na mnoha preventivních programech zaměřených na internetovou bezpečnost a již několik let patří k uznávaným odborníkům v této oblasti. Spolupracuje s projektem E-bezpečí jako lektor a konzultant.

Webináře

1A – Libor Klubal – Aktivizace žáků a studentů ve výuce pomocí mobilních zařízení

Představení online nástrojů pro aktivizaci studentů ve výuce. Podíváme se na nástroje pro získání okamžité zpětné vazby pomocí nástrojů IT a to například i za využití jejich vlastních mobilních telefonů. Jedná se zejména o nástroje, které odbourávají nevýhody frontálního způsobu výuky, jako je například Mentimeter, Slido, ClassroomQ atp.

Pedagog a lektor se zkušenostmi ze základní, středního a vysokého školství. Pravidelně vystupuje na konferencích a akcích týkajících se vzdělávání a Apple zařízení jsou jeho nezbytnou pomůckou. Vyučuje matematiku a informatiku na Základní škole Štítina a působí jako odborný asistent na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. Od roku 2013 je držitelem titulu ADE (Apple Distinguished Educator) a také certifikace lektora společnosti Apple (Apple Professional Development Authorised Trainer). Provozuje portál Moderní výuka (www.ipadvetride.cz) a aktivně se podílí na školeních učitelů, například i organizováním Letní školy s iPady (www.ipadmoravka.cz).

1B – Jaroslav Mašek – Naučte své žáky být digitálními minimalisty

Digitální minimalismus lze zcela bez nadsázky považovat za základní pilíř digitální gramotnosti. Jaké jsou jeho základní principy, proč a jak se stát digitálním minimalistou, jaký smysl má představit toto téma našim žákům a zejména jak z nich udělat digitální minimalisty, na to se podíváme na tomto workshopu.

Jaroslav Mašek vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy, obor Anglický jazyk – Technická a informační výchova. Je učitelem na Střední škole informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, lektorem kurzů pro učitele a autorem článků o vzdělávání. Vede portál o vzdělávacích technologiích Učitelský Spomocník, je autorem a vedoucím Virtuálního Digicentra Elixíru do škol. Je také členem GEG ČRspolku Wikimedia ČR a Českého klubu absolventů IVLP.

Více o něm najdete na www.jaroslavmasek.cz nebo na LinkedInu.

1C – Karel Klatovský – Distanční výuka v Microsoft Teams – tipy, triky, novinky

Nejpoužívanější nástroj pro komunikaci a online hodiny pedagogů ve školách asi znáte. Během léta však do něj přibylo mnoho nových funkcí, bez kterých zcela jistě nemůžete být. Těšit se můžete například na nové možnosti stažení online docházky, zobrazení až 49 kamer nebo rozdělení žáků do jednotlivých pracovních skupin. Na workshopu si ukážeme i další tipy a triky, které v Teamsech můžete používat a to i z administrátorského pohledu tak, abyste měli vše pod kontrolou. Tady nesmíte chybět!

V současné době působí jako manažer vzdělávacích programů ve společnosti Microsoft. Má praxi 11 let jako učitel a správce sítě na střední škole a gymnáziu v Litoměřicích a na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Věnuje se přednáškám a psaním článků a webinářů na téma efektivního využívání digitálních technologií ve výuce. Napsal více jak 20 knih a učebnic pro základní a střední školy se zaměřením zejména na technologie Microsoft, přednášel na konferencích BETT v Londýně, TechED v Amsterdamu či Barceloně. Je držitelem certifikací Microsoft Office Specialist Expert, Microsoft 365 Certified: Enterprise Administrator Expert, Microsoft Certified Educator a Microsoft Certified Trainer. Již 10 píše svůj blog na adrese www.klatovsky.cz, kde se věnuje taktéž informačním technologiím ve školství.

2A – Vojtěch Gybas – Zpřístupnění učebních materiálů – jak na to

Na workshopu si představíme možnosti tvorby studijních materiálů s ohledem na zpřístupnění žákům a studentům se speciálními potřebami v oblasti zraku, fyzických a motorických schopností, interakce, sluchu a učení. Seznámíme se s již vytvořenými materiály pomocí nástroje Book Creator a zaměříme se i na funkce iPadu v této oblasti.

Vojta vystudoval speciální pedagogiku a dvouleté studium Koordinace v oblasti ICT technoloogií. iPadům se věnoval také ve své disertační práci v rámci doktorského studia. Aktuálně působí na Ostravské univerzitě jako odborný asistent. Na základní škole v Bruntále působí částečně, celkově již sedmnáctým rokem. Na základní škole působí zároveň jako koordinátor v oblasti ICT. Je autorem projektu www.ipadvevyuce.cz.

Od června roku 2014 je certifikovaný jako Apple Professional Development Trainer pro partnery Solution Expert in Education. Aktivně se se svými workoshopy účastní různých konferencí a seminářů, kde se o svou práci pravidelně dělí.

2B – Michal Černý – K čemu může být učiteli Google Analytics a co z nich (ne)lze vyčíst

Google Analytics jsou nejrozšířenějším nástrojem na práci s webovou analytikou. Workshop se zaměří na to, jak je možné je propojit s webovými kurzy, učebními materiály nebo učitelskými weby a co vše je možné z nich vyčíst. Ukážeme, jak je možné je využít jako nástroj pro změnu struktury učebních materiálů nebo zdrojů, které učitel nabízí studentům, ale i na limity takového přístupu. To vše na konkrétních ukázkách webů pro středoškoláky.

Učím na FF MU a PedF MU věci související s technologiemi ve vzdělávání, informační gramotností a filosofií a píšu o tom knihy a články. V současné době působí jako vedoucí několika výzkumů zaměřených na vzdělávání středoškoláků skrze technologie.

2C – Zdeněk Lomička, Zbyněk Filipi – Online, unplugged, print and play a jiné využití her v časech koronavirových

Ikdyž není možné být vždy spolu tváří v tvář, lze i tak využít některé herní principy tak, aby se dařilo naplnit vzdělávací proces i na dálku, a zároveň jej zpestřit.
Opět se podíváme na nějaké herní zajímavosti. Nejen na ty, které využívají digitální technologie, ale i na tzv. “print and play” (tj. vytiskni a hraj) nebo “unplugged” (neboli bez proudu).
Na závěr si pak ukážeme, jak na základě jedné deskové hry vznikl projektový den na bázi autentického učení zaměřený na záchranu naší planety.

Zdeněk Lomička aktivně spolupracuje na projektech, v nichž může využít zkušenosti z oborů programování, vzdělávání a volnočasových aktivit, kterým se věnuje. V rámci doktorského studia na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity zkoumá vliv využití deskoherních principů ve výuce na rozvoj klíčových kompetencí žáků.

Zbyněk Filipi vystudoval obory učitelství a pracoval jako učitel na střední škole. Vedl školení zaměřená na rozvoj digitální gramotnosti pro pracovníky krajské samosprávy. Od roku 2007 působí jako akademický pracovník na katedře výpočetní a didaktické techniky Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. Zaměřuje se na výuku podporovanou digitálními technologiemi, didaktiku informatiky a tvorbu e-learningových kurzů.

3A – Lenka Říhová a Iva Jelínková – SeeSaw – vzdělávací platforma, která podporuje jedinečnost a kreativitu každého žáka, řízenou i samostatnou výuku a propojuje možnosti prezenčního i distančního vzdělávání

Bezpečné prostředí, kde mohou žáci demonstrovat a sdílet proces učení
– kreativní vzdělávací nástroje, které zohledňují různé způsoby porozumění a získávání poznatků
– možnost tvořit, adaptovat a sdílet vzdělávací aktivity s komunitou SeeSaw učitelů
– žákovská digitální portfolia i prostor pro cílené formativní hodnocení
– ověřený nástroj pro vzdálenou výuku
– komunikace a spolupráce mezi učitelem a žáky, mezi učiteli v rámci školy i mezi školou a rodinou.

To je SeeSaw, vzdělávací platforma, která funguje ve webovém rozhraní i v mobilních zařízeních.
V průběhu workshopu si účastníci prakticky vyzkouší prostředí z pozice žáka i učitele a získají informace o výhodách a nadstavbových možnostech celoškolní správy SeeSaw z pozice administrátora.

Lenka Říhová: Člověk, kterého baví propojování lidí ve smysluplných projektech a vzájemné inspiraci. Speciální pedagog, zabývající se využitím tabletů pro vzdělávání dětí s postižením a propojením iPadů a alternativní komunikace. Iniciátorka vzniku komunity iSEN, platformy pedagogů, rodičů a dalších odborníků, kteří sdílejí zkušenosti v této oblasti. Autorka vzdělávacích kurzů, které tuto problematiku zpřístupňují odborné i rodičovské veřejnosti. Apple Proffesional Development konsultant – lektor pro učitele. Zakládající člen skupiny aktivních pedagogů GEG – Učte s námi. Člen mezinárodního společenství inovativních učitelů Apple Distinguished Educator (ADEs), skupiny aktivních pedagogů GEG ČR – Učte s námi.

Iva Jelínková: Lektorka s dvacetiletou pedagogickou praxí ve Speciální škole Poděbrady. V současné době ICT koordinátor a metodik v síti Základních škol Heuréka. Spoluzakladatelka konceptu iSen. Členka mezinárodního týmu učitelů, kteří přináší inovace do vzdělávání – Apple Distinguished Educator. Zakládající člen týmu portálu Rvp.cz, členka EDU Group a GEG Učte s námi. Nadšený fotograf, chodec do vrchů a milovník geocachingu a hudby.

3B – Jaroslav Mašek – Fotíme nejen pro Wikipedii

Otevřené výukových zdroje patří k základním pilířům koncepce digitálního vzdělávání. Příkladem jejich vytváření je, vedle psaní Wikipedie, také tvorba fotografií v rámci projektu Wikimedia Commons a jejich následné využití nejen na Wikipedii, ale kdekoliv jinde. Na workshopu si takovou tvorbu ukážeme. Vyrazíme nafotit to, co doposud nikdo nezachytil a námi pořízený obsah zveřejníme pod licencí Creative Commons ostatním. V závěru se podíváme na možnosti, jak tuto aktivitu využít v naší výuce či aktivitách ve škole.

Jaroslav Mašek vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy, obor Anglický jazyk – Technická a informační výchova. Je učitelem na Střední škole informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, lektorem kurzů pro učitele a autorem článků o vzdělávání. Vede portál o vzdělávacích technologiích Učitelský Spomocník, je autorem a vedoucím Virtuálního Digicentra Elixíru do škol. Je také členem GEG ČRspolku Wikimedia ČR a Českého klubu absolventů IVLP.

Více o něm najdete na www.jaroslavmasek.cz nebo na LinkedInu.

3C – Lubor Bořek – CHARANGA – moderní nástroj pro efektivní hudební vzdělávání v 21. století

Charanga je nová rozsáhlá digitální online platforma, jejímž cílem je podpora práce učitelů hudební výchovy na ZŠ a hudební nauky a výuky hudby na ZUŠ. Nabízí rozsáhlé možnosti kreativním pedagogům pro kvalitní, a přitom zábavnou a inspirativní náplň předmětů hudební výchova (ZŠ) a hudební nauka (ZUŠ).
Vedle komplexně zpracovaných výukových lekcí, kreativních aplikací, multimediálně zpracovaných nástrojových škol a rozsáhlého množství dalších vzdělávacích materiálů umožňuje také vytvářet své vlastní interaktivní výukové materiály a lekce, které je možné následně sdílet s ostatními učiteli ve škole i s žáky.
Prezentovaná platforma Charanga otevírá nové možnosti pro sdílení pedagogických postupů a materiálů nejen v rámci školy, ale mezi celou komunitou pedagogů v síti škol napříč republikou.
Lektoři Lubor Bořek st. (ZUŠ), Kateřina Korcová (ZŠ) a Lubor Bořek ml. (Charanga Česko s.r.o.) přiblíží i formou praktických ukázek rozsáhlé možnosti využití této platformy k efektivní výuce předmětu hudební výchova v Základních školách a hudební nauka v ZUŠ.

Lubor Bořek sr. je ředitelem Základní umělecké školy v Polici nad Metují. Působí také ve funkci předsedy Krajské umělecké rady Královéhradeckého kraje, je členem kolegia předsedy Ústřední umělecké rady ZUŠ ČR, členem Odborné skupiny pro základní umělecké vzdělávání při NÚV Praha (nyní NPI ČR) a členem Sekce ZUŠ Stálé konference ředitelů. Vyučuje studijní zaměření “Elektronické zpracování hudby a zvuková tvorba” a je propagátorem smysluplného a účelného využívání digitálních technologií ve výuce na uměleckých školách. Spolupracuje s britskou softwarovou firmou Charanga na vývoji české verze komplexního programu pro využití při výuce hudby na ZUŠ a ZŠ.
Lubor Bořek jr. je ředitelem nové společnosti Charanga Česko s.r.o., která má za cíl dále rozvíjet českou verzi tohoto mezinárodního programu a umožnit jeho distribuci do českého školství.
Kateřina Korcová je učitelkou na malotřídní ZŠ v Náchodě “Na Babí”, kde učí hudební výchovu ve všech ročnících I. stupně. Tato škola je partnerem mezinárodního projektu MECLA, v jehož rámci probíhá pilotní ověřování české verze online platformy Charanga, při kterém Kateřina aplikuje výsledky této práce ve své výuce.Během workshopu bude prezentovat vlastní program Charanga i své zkušenosti s jeho využitím ve výuce hudební výchovy na ZŠ.