Učitel IN

Setkání učitelů, studentů a všech, kteří mají zájem o problematiku smysluplného využití ICT ve vzdělávání

Technologie

Příklady dobré praxe ICT ve vzdělávání diskutované z různých úhlů.

Robotika a VR

Rozvoj informatického myšlení, práce s roboty a robotickými stavebnicemi.

Bezpečný internet

Doporučení pro zajištění kyberbezpečnosti ve škole.

Speciální potřeby

Aplikace a aktivity, které se osvědčily ve výuce žáků se specifickými vzdělávacími potřebami.

Cizí jazyky

Náměty pro výuku cizích jazyků s využitím technologií a projektů mezinárodní spolupráce.

Metodika

Prezentace metodických materiálů a pomůcek pro efektivní využití technologií ve výuce.

Učitel IN na sociálních sítích

#ucitelIN