Program 2018

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM NA ROK 2018

SOBOTA 13. 10. 2018

8:30 – 9:30 – Registrace

9:30 – 12:00 – Plenární přednášky

Fakulta elektrotechnická ZČU, Univerzitní 22, Plzeň,  posluchárna EP 122, přízemí

 

9:45 – 10:15 – Zdeněk Heteš, Václav Fišer – Na tenkém ledu

10:15 – 10:45  – Petr Zappe, Pavel Kučera – Komunikace s mladou generací

 

10:45 – 11:15 – Přestávka

 

11:15 – 12:00  – Martin Malý –  Jak vznikají noviny aneb jak nedělat fake news?

12: 00 – 13:00 – Přestávka na oběd

13:00 – 17:00 – Prezentace a workshopy

 

13:00 – 14:00 

1A – Miroslav Staněk – STEAM + BYOD (+ PASCO) = Badatelsky orientovaná výuka

2A – Libor Klubal, Vojtěch Gybas – Tvorba animovaných filmů s iPadem a jejich využití ve výuce

3A – Jitka Rambousková – Co jsem vyzkoušela

4A – Martin Malý, Štěpán Bechyňský – Arduino?

5A – Zdeněk Lomička – Využití deskových her a jejich principů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

6A – Linda Pospíšilová, Irena Podlásková – Učitel AUT (autonomní učení se cizím jazykům)

7A – Ukázky práce žáků Martina Lány, ZŠ Máchovka, Děčín

8A – Exkurze 1. běh

 

14:00 – 14:30 – Přestávka

 

14:30 – 15:30

1B – Jozef Hvorecký – Fyzika, slovenčina a radosť

2B – Martin Friš – Když tablet pomáhá dětem s těžkým postižením

3B – Tomáš Kováč – SAMR model – využití Socrative (v propojení se sebehodnocením)

4B – Štěpánka Baierlová, Hana Šandová – Robotika napříč předměty

5B – Pavel König – Hlasový asistenti – výuka programování, umělé inteligence nebo cizích jazyků?

6B – Veronika Něničková – Výuková videa v on-line vzdělávání

7B – Ukázky práce žáků Filipa Vaculíka, Tyršova ZŠ, Plzeň

8B – Exkurze 2. běh

 

15:30 – 16:00 – Přestávka

 

16:00 – 17:00
1C – Ludmila Kovaříková – Hravé opakovací objevování

2C – Tereza Havránková – Jak na převrácenou třídu (Flipped Classroom)

3C – Zdeněk Heteš, Václav Fišer – eFígle

4C – David Obdržálek – Hobby robot

5C – Jaroslav Mašek – Jak se naučit nepoužívat technologie s použitím technologií

6C – Karel Rejthar – Otevřená data ve školství

7C – Ukázky práce žáků Miloslava Khase, ZŠ Staňkov

8C – Exkurze 3. běh

17:00 – 18:00 – Neformální diskuse a ukončení konference

 

3. ročník konference podpořili:

 

 

 

 

 

ANOTACE

PŘEDNÁŠKY

Zdeněk Heteš, Václav Fišer – Na tenkém ledu

Moderní technologie bezesporu patří do vzdělávání. Stejně jako vše ostatní, mají i technologie své klady a zápory. Máme pro vás připraveno deset skutečných příběhů z učitelské praxe, jak se dostat do velkých problémů. Může se to stát i vám !

Petr Zappe, Pavel Kučera – Komunikace s mladou generací

bude doplněno

Martin Malý  – Jak vznikají noviny aneb jak nedělat fake news?

bude doplněno

Koníčkem Ing. Martina Malého je od útlého dětství elektronika a vše, co s ní souvisí. Programovat se naučil ve dvanácti letech, aniž by tušil, že právě rozhodl o své budoucí kariéře. Po letech, strávených programováním a webovými technologiemi se posunul ke svému dalšímu koníčku, a tím je psaní. V současné době kombinuje psaní, elektroniku a internet v různých poměrech. Když má čas, tráví ho na cestách nebo nad nepájivým kontaktním polem.

 

PREZENTACE A WORKSHOPY V SEKCÍCH

A1 – Miroslav Staněk – STEAM + BYOD + (+ PASCO) = Badatelsky orientovaná výuka

Nejprve si vyzkoušíme několik jednoduchých (ale zajímavých!) experimentů realizovaných s dataloggerovým systémem a tabletem. Zamyslíme se nad tím, kterak jednoduchý přírodní fenomén uchopit co možná nejzajímavěji pro žáky 4. až 9. tříd základní školy. Představíme centra kolegiální podpory učitelů přírodovědných disciplín. Na závěr ve videomedailonku jedno z center kolegiální podpory navštívíme.

Miroslav Staněk, Ph.D. – Po celou dobu studií i pracovní praxe se snaží skloubit témata “přírodních věd a techniky” s problematikou “lidského přístupu” k této oblasti. Na studiích “čistě technické fyziky” (Fakulta aplikovaných věd ZČU, obor Fyzikální inženýrství) získal základní fyzikální a matematickou gramotnost, kterou mu souběžné studium filosofie (Filosofická fakulta ZČU, obor Teorie a dějiny vědy a techniky) pomáhalo zasadit do humanitního a historického rámce. Následné absolvování oboru Učitelství odborných předmětů na Pedagogické fakultě JČU mu poskytlo povědomí o principech formálního vzdělávání a nové úhly pohledu na percepci přírodovědných zákonitostí v myslích lidí (žáků). Studia završil seznámením se s principy vzdělávání neformálního v oboru Pedagogika volného času na Teologické fakultě JČU.  Jeho každodenní pracovní činnost spočívá v hledání různých způsobů implementace ICT do výuky, konkrétně na poli tzv. interaktivní výuky přírodních věd. Díky zkušenostem s vyučováním na ZŠ, SŠ i VŠ se snaží věnovat filosofickým metodologickým otázkám, když sleduje, jakým způsobem v žákovské mysli vzniká percepce přírodovědných zákonitostí. Neustále se ptá (a učí žáky ptát se) z jakých (často mylných) předpokladů v poznávání vycházíme, kde začíná a končí oblast naší poznávací jistoty, kde jsou hranice “vědeckosti” v lidském poznání světa, z jakých „zdrojů“ můžeme při našem učení o světě čerpat a jakých „autorit“ se v poznávacím procesu můžeme dovolávat. Klade důraz na empirickou zkušenost poznávajícího. Sleduje, jak žáci nahlížejí a chápou přírodní fenomény a zabývá se tím, kterak se jejich chápání v posledních desetiletí proměňuje.

 

2A – Libor Klubal, Vojtěch Gybas – Tvorba animovaných filmů s iPadem a jejich využití ve výuce

Scénář, příprava techniky, práce s aplikací typu stop-motion a spousta nápadů jak to vše realizovat v normální vyučovací hodině. Vyzkoušíme si vytvoření jednoduchého filmu s titulky a akční scénou. Na workshop přivezeme pomůcky, které používáme ve škole a můžou Vás inspirovat ke zřízení podobného studia u Vás ve škole. Chybět nebudou ukázky reálných projektů žáků z naší školy.

Mgr. Libor Klubal působí jako odborný asistent na Katedře Informačních a komunikačních technologií Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Oborem jeho činnosti jsou mobilní technologie ve výuce a také aplikace ICT ve vzdělávání. Na základní škole vyučuje informatiku a programování. Provozuje webové stránky Moderní výuka (ipadvetride.cz), kde informuje o svých zkušenostech s využitím moderních technologií ve výuce, zejména tedy s tablety iPad. Od roku 2011 je certifikovaným lektorem Apple Professional Developement Trainer a v roce 2013 byl oceněn titulem Apple Distinguished Educator. 

Mgr. Vojtěch Gybas je doktorandem na Katedře Informačních a komunikačních technologií Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Již 13 rokem se věnuje speciálnímu školství, nyní je zaměstnán jako učitel na Základní škole speciální v Bruntále. Je autorem projektu ipadvevyuce.cz, kde se snaží využívat moderní technologie ve speciální pedagogice.

 

3A – Jitka Rambousková – Co jsem vyzkoušela

bude doplněno

Mgr. Jitka Rambousková učí na ZŠ matematiku a informatiku, trochu se zapojuje v aktivitách GEG Učte s námi, sem tam školí a také se pokouší starat o svůj web, komunity na G+, apod.

 

4A – Martin Malý, Štěpán BechyňskýArduino ?

O tom, že elektronika do polytechnického vzdělávání patří, už není sporu. O tom, že Arduino jednoznačně dominuje světu levných a skvěle použitelných výukových kitů, taky ne. Jen s jeho reálným nasazením ve školách to není tak bezproblémové, jak by to mohlo být. Po zkušenostech z desítek kurzů jsme sedli a navrhli koncept výukové sady s Arduinem. Výsledkem je destička, plná senzorů a periferií, nazvaná EduShield, a k ní výukové materiály, příklady, knihovny… Rádi vám představíme celý koncept EduShieldu a řekneme víc o tom, jak začít s výukou elektroniky na vaší škole.

Po skoro devíti letech opustil Ing. Štěpán Bechynský společnost Microsoft, kde pracoval jako Technical Evangelist se zaměřením na Microsoft Azure a zakotvil v klidnějších vodách farmaceutické společnosti MSD, kde měl na starost infrastrukturu v Amazon Web Services. V klidných vodách získal titul MVP a vrátil se do společnosti Microsoft, kde se stará o IoT řešení v regionu CEE jako technický konzultant. Ve volných chvílích se věnuje mikrokontrolérům a 3D tisku a víkendy tráví nejraději u plotny nebo přednášením o Arduino.

Koníčkem Ing. Martina Malého je od útlého dětství elektronika a vše, co s ní souvisí. Programovat se naučil ve dvanácti letech, aniž by tušil, že právě rozhodl o své budoucí kariéře. Po letech, strávených programováním a webovými technologiemi se posunul ke svému dalšímu koníčku, a tím je psaní. V současné době kombinuje psaní, elektroniku a internet v různých poměrech. Když má čas, tráví ho na cestách nebo nad nepájivým kontaktním polem.

 

5A – Zdeněk Lomička – Využití deskových her a jejich principů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Workshop představí vybrané deskové hry a ukáže možnosti jejich využití pro rozvoj konkrétních kompetencí žáků. Účastníci budou mít možnost nahlédnout těmto hrám „pod víko“ a rovněž si je zahrát. Na zvolených případech bude možné si ukázat i zajímavé propojení deskových her s informačními technologiemi a následně se dozvědět, jak takové spojení může vyústit až v projektový den.

Mgr. Zdeněk Lomička aktivně spolupracuje na projektech, v nichž může využít zkušenosti z oborů programování, vzdělávání a volnočasových aktivit, kterým se věnuje. V rámci doktorského studia na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity zkoumá vliv využití deskoherních principů ve výuce na rozvoj klíčových kompetencí žáků.

6A – Linda Pospíšilová, Irena Podlásková – Učitel AUT (autonomní učení se cizím jazykům)

Rády bychom s účastníky workshopu sdílely naše dosavadní zkušenosti s přístupy k autonomnímu učení v učení se cizím jazykům. Naše zkušenosti a přístupy, které aplikujeme, mohou být přenositelné do jiných oblastí vzdělávání.

Mgr. Linda Pospíšilová působí na katedře výpočetní a didaktické techniky FPe ZČU v Plzni jako externí doktorandka a zároveň vyučuje odborný a akademický jazyk v bakalářském, magisterském a doktorském studiu na Univerzitě Pardubice. Dlouhodobě se věnuje e-learningu, především v jeho blended formě, a působí jako propagátorka využití ePortfolia Mahara ve výuce a práce s Kolem iPadagogiky. Výzkumně se zaměřuje na autonomii, stanovování cílů a informální učení jazyků s podporou ePortfolia. Je autorkou oceněných e-learningových kurzů a několika publikací.

Mgr. Irena Podlásková vyučuje odbornou angličtinu se zaměřením na ekonomii a výpočetní techniku v bakalářském studiu na Univerzitě Pardubice. Věnuje se e-learningu, videokonferenční výuce a využití informačních technologií při studiu jazyků. Klade důraz na autonomii studenta a posílení role učitele jako facilitátora.

7A – Ukázky práce žáků Martina Lány, ZŠ Máchovka, Děčín

Mgr. Martin Lána je učitel a zástupce ředitele na ZŠ a MŠ Děčín IV, který se ve své práci dlouhodobě věnuje praktickému objevování a sdílení smysluplných cest využívání digitálních technologií ve vzdělávání a učení žáků i učitelů. Od roku 2013 člen ICT panelu pro oblast informačních a komunikačních technologií, práce na standardech RVP pro tuto oblast. V roce 2014‒2015 člen týmu informační gramotnosti (NIQES, ČŠI). Působí v Jednotě školských informatiků a GEG ČR (zakladatel GEG Děčín). Zajímá se o praktické využití vizuálního myšlení, spolupráci a tvorbu v on-line prostředí.

EXKURZE 1. běh

1B – Jozef Hvorecký – Fyzika, slovenština a radosť

Fyzika, slovenčina a radosť: Dajú sa vôbec tieto tri pojmy spojiť do jedného celku? Autor sa o to pokúsil v „poloučebnici“, teda v knihe, ktorá kombinuje poznatky z fyziky a slovenčiny tak, aby učenie žiaci (cca druhého stupňa základnej školy) mali viac rozptýlenia a zábavy ako by vyplývalo z názvov týchto predmetov. V príspevku autor porozpráva o knihe, o svojej motivácii k jej napísaniu a o prvých skúsenostiach z jej využívania.

Mgr. Jozef Hvorecký je učiteľ s takmer päťdesiatročnou praxou a skúsenosťami z mnohých krajín. Názvy niektorých z nich znejú exoticky, napríklad Papua Nová Guinea, Macao, Mexiko, India. Skúsenosť mu vraví, že všetky deti sa chcú učiť – a učiteľ má hľadať tú správnu cestu k nim.

2B – Martin Friš – Když tablet pomáhá dětem s těžkým postižením

Workshop seznámí zájemce s využitím dotykových technologií při individuální výuce žáků s těžkým kombinovaným postižením, u nichž lze při použití iPadů sledovat specifické komunikační reakce vycházející z konceptu Bazální stimulace a to na základě bazálního vjemu způsobeného např. taktilní vibrací, zvukovým signálem nebo optickým efektem. Prezentované fotografie a videoukázky (pořízené v rámci výuky na ZŠ speciální a Praktické škole DČCE Merklín – odloučené pracoviště Plzeň) pomohou lépe porozumět specifickým formám komunikace daných jedinců a mohou být inspirací pro využití iPadů ve výuce žáků s těžkým kombinovaným postižením. Workshop se též pokusí odpovědět na otázku, jak iPad může těžce imobilním žákům zjednodušit zprostředkování kontaktu s okolní společností.

Materiály k přednášce: Informace k výzkumu – poster

Bc. Martin Friš pracuje v oblasti pomáhajících profesí od roku 2012. V současné době působí nejen jako učitel na ZŠ speciální a Praktické škole DČCE Merklín – odloučené pracoviště Plzeň, ale i jako sociální pracovník v plzeňském stacionáři pro osoby s postižením Diakonie Západ. Ve spolupráci s katedrou výpočetní a didaktické techniky Fakulty pedagogické na Západočeské univerzitě v Plzni se třetím rokem podílí na výzkumu využití iPadů při edukaci žáků s těžkým kombinovaným postižením.

 

3B – Tomáš Kováč – SAMR model – Využití Socrative ( v propojení se sebehodnocením)

Podíváme se na to, jakým způsobem můžete využít on-line aplikaci Socrative nejen jako náhradu tužky a papíru. Tzn. v napojení na SAMR model.

Mgr. Tomáš Kováč je certifikovaným Apple Professional Development (APD) lektorem se zaměřením na iPady ve školství. V roce 2015 jej Apple vybral do programu ADE (Apple Distinguished Educator) a může užívat tento titul. Vystudoval  Pedagogickou fakultu OU (1. st. ZŠ – specializace Dramatická výchova), pokračoval  ve studiích Dramatické výchovy na JAMU. Od září 2012 každý žák mé třídy využívá iPad (1:1) téměř v každém předmětu. Zajímá se o využití technologie a nasazování různých operačních systémů do škol.

4B – Štěpánka Baierlová, Hana Šandová – Robotika napříč předměty

Bez robotiky se v budoucnosti neobejdeme, proto se tento obor i v našich školách dostává do centra zájmu. Různí roboti neslouží jen ke zvýšení informatického myšlení a digitální gramotnosti, ale pomáhají rozvíjet i další pro budoucnost potřebné dovednosti. V rámci workshopu si na praktických úlohách ukážeme, jak můžeme různé roboty jednoduše využít při výuce různých předmětů na všech stupních škol.

Mgr. Štěpánka Baierlová v současné době pracuje jako učitelka matematiky, informatiky a robotiky na ZŠ v Sušici. Již 15 let se věnuje vzdělávání pedagogů a pomáhá jim s integrací digitálních technologií do výuky. Ráda zkouší ve výuce nové věci a její srdeční záležitostí je robotika, speciálně programování LEGO robotů, kterému se společně se svými studenty věnuje v robotickém kroužku při SVČ v Sušici. V rámci komunity GEG ČR a Lipnické buňky projektu JŠI podporovaného Google, se aktivně podílí na pořádání workshopů a přednášek nejen pro členy, ale i pro další zájemce z řad učitelů i širší veřejnosti.

Mgr. Hana Šandová je učitelkou informatiky na Gymnáziu Jana Keplera v Praze 6. Vede nepovinný předmět IT klubovna se zaměřením na robotiku, hravé programování, 3D modelování a 3D tisk. Ozobot Certified Educator. GEGer na volné noze. V rámci Lipnické buňky projektu Jednoty školských informatiků podporovaného Google, se aktivně podílí na pořádání workshopů nejen pro členy, ale i pro další zájemce z řad učitelů.

5B – Pavel König – Hlasový asistenti – výuka programování, umělé inteligence nebo cizích jazyků

Hlasový asistenti jsou světový trend, ať už se jedná o Amazon Alexa, Google Home nebo Microsoft Cortana. V našich končinách čekají stále na masovější rozšíření. V nvias.org experimentujeme s jejich využití a učíme se je programovat. Jedná se o spojení kasalického programování s učením “umělé inteligence”. Zároveň si užijete spoustu legrace a zdokonalíte si anglickou výslovnost :-). Ukážeme si jak naučit hlasové asistenty nové dovednosti a jak s nimi dále pracovat.

Pavel König po 18 letech opustil mezinárodní byznys, kde posledních 7 let vedl jednu z divizí české akciové společnosti AIMTEC. Založením nvias.org chce proměnit budoucí generace z konzumentů na tvůrce. Věří, že je před námi období velkých změn. Snaží se inspirovat děti a mladé lidi, aby experimentovali a učili se vytvářením skutečných a úspěšných produktů a aplikací na globální úrovni. “Žijeme ve světě, kdy kdokoliv může obrátit své sny a nápady ve skutečnost a nvias.org vám s tím pomůže.”

6B – Veronika Něničková – Výuková videa v on-line vzdělávání

bude doplněno

7B – Ukázky práce žáků Filipa Vaculíka, Tyršova ZŠ, Plzeň

Ukázka robotiky používané na prvním stupni ZŠ: Ozobot, mBot, Dash & Dot, Spykee, MakeBlock: Inventor Electronic Kit, MakeBlock: Ultimate 2.0 – 10-in-1 Robot Kit. Jako bonus, návrat  v čase o 30 let zpět a pohled na tehdy moderní HW pro
mateřské školky.

Workshopem Vás provedou Mgr. Filip Vaculík a jeho žáci z Tyršovy ZŠ v Plzni, účastníci kroužků programování, 3D tisku a robotiky. 

EXKURZE 2. běh

1C – Ludmila Kovaříková – Hravé opakovací objevování

Někdy je potřeba zopakovat informace, abychom se ujistili, že žáci si látku zapamatují. Někdy potřebujeme nalákat skrytým tajemstvím a někdy zase zjistit, zda si děti z hodiny něco odnáší. Jak to uděláme? S QR kódy, online propustkou na nástěnkách nebo třeba aplikacemi inspirovanými z televizních her. Pusťme se spolu do hravého opakování.

Mgr. Ludmila Kovaříková učí na ZŠ ve Vranovicích český a anglický jazyk. Dlouhodobě se zabývá čtenářskou gramotností a digitální gramotností. Snaží se učitelům ukázat, že technologie neoslabují chuť číst, ale že naopak rozšiřují naše možnosti výuky a mění přístup k informacím. Je členkou skupiny GEG Učte s námi, publikuje na svých stránkách a sociálních sítích.

2C – Tereza Havránková – Jak na převrácenou třídu ( Flipped classroom)

V rámci workshopu si ukážeme proč je model výuky Převrácená třída efektivní a vyzkoušíme si několik jednoduchých aplikací, které můžete pro tento model výuky využít.

Mgr. Tereza Havránková je doktorandkou katedry výpočetní a didaktické techniky Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. Dlouhodobě se zabývá využitím iPadů ve vzdělávání, především pak ve výuce jazyků. 

 

3C – Zdeněk Heteš, Václav Fišer – eFígle

Na internetu je spousta, ale opravdu velká spousta zdrojů, aplikací a služeb. Některé jsou volně dostupné, za některé se musí platit. Provedeme vás světem online služeb, které se zcela určitě budou hodit. Workshop bude praktický a každý si bude moci pod dohledem statných lektorů vyzkoušet nějaké to online kouzlo.

 

4C – David Obdržálek – Hobby Robot

bude doplněno

 

5C – Jaroslav Mašek – Jak se naučit nepoužívat technologie s použitím technologií

Technologie jsou dnes všude kolem nás. Staly se zcela naší součástí. Definují nás a často i pohlcují. Velmi rychle jsme se je naučili používat, ale už jsme se nenaučili, jak je nepoužívat. A dokážeme to vůbec ještě? A proč k tomu nepoužít právě tyto technologie? Na workshopu si ukážeme způsoby, jak toho dosáhnout a jak to poté předat našim žákům.

Mgr. Jaroslav Mašek vystudoval PedF UK v Praze, obor Anglický jazyk – Technická a informační výchova. Je učitelem od roku 2012. V současné době působí na střední škole v Brně. Od roku 2006 se zabývá využíváním technologií ve vzdělávání. Je členem skupiny Google EDU Groups. Ve volném čase se věnuje tvůrčímu psaní a překládání. Vice o něm najdete na jeho stránkách www.jaroslavmasek.cz.

6C – Karel Rejthar – Otevřená data ve školství

Využití otevřených dat ve škole, jako nekonečný zdroj informací

Ing. Karel Rejthar je učitelem na Střední zemědělské a potravinářské škole v Klatovech, kde působí jako koordinátor krajského centra vzdělávání se zaměřením na Microsoft technologie. Působí ve skupině Microsoft Inovative Educator Expertů, kde reprezentoval ČR na světových setkáních v Maďarsku a Kanadě. Specializuje se na datovou analýzu v Power BI, FLOW a Excelu.

7C – Miloslav Khas – Ukázka práce žáků, ZŠ Staňkov

bude doplněno

Mgr. Miloslav Khas je učitel a ICT metodik na ZŠ Staňkov. Poslední tři roky se intenzivně věnuje integraci informačních technologií do vzdělávání, především pak jejich smysluplnému využití napříč předměty. Výsledky své práce pravidelně publikuje populární formou na svém blogu, na sociálních sítích a na odborných portálech, např. Spomocník na Metodickém portálu RVP.CZ. Je členem skupiny GEG Učte s námi. Účastní se se svými žáky mezinárodních projektů prostřednictvím portálu eTwinning a je koordinátorem celostátního setkávání učitelů ve Staňkově.

EXKURZE 3. běh

 

 


Loga sponzoru>
                                                           <script type='text/javascript'>
/* <![CDATA[ */
var bwg_objectsL10n = { */