Anotace příspěvků

Učitel INtegrující technologie podle Desatera SKAV

Bořivoj Brdička, Miloslav Khas, Martin Lána


Svět za světem – rozšířená realita a její využití ve výuce

Jak využíváme rozšířenou realitu (AR) ve výuce? V přednášce se dotkneme využití hotových aplikací s AR. Prostor bude věnován také tvorbě vlastní AR.

Bohuslav Hora měl být  původně zemědělec (SZeŠ v Chebu), chtěl být ale učitelem, a tak vystudoval ZČU PF v Plzni – aprobace dějepis a ČJL. Od roku 2005 učí na Základní škole Planá nad Lužnicí, kde se o rok později stal zástupem ředitele. Věnoval se jako lektor učitelů SIPVZ (Státní informační politika ve vzdělávání), nearobovaně učil informatiku a ve školách působil jako propagátor využití ICT ve výuce a jako ICT koordinátor a metodik. V roce 2012 propadl kouzlu tabletů, nejdříve jako Androidista, následně také jako iPadista. Využívání obou těchto platforem ve vzdělávání se aktivně věnuje dodnes, od prosince 2014 jako Apple Professional Development Trainer. Člen neformální skupiny PEPOUŠ (PEdagog POstižený Učitelským Šílenstvím) – Vlnobití, Pepoušův nápadník, člen skupiny GEG ČR a GEG Učte s námi (skupiny učitelů sdružených kolem aplikací Google).

Petra Boháčková vystudovala Pedagogickou fakultu UK, obor učitelství fyzika – základy techniky. Postupně dostudovala angličtinu a environmentální výchovu. Aktuálně  pracuje jako zástupkyně a učí na Základní škole Dr. E. Beneše v Praze 9 – Čakovicích fyziku, anglický jazyk a environmentální výchovu.  Na této škole je také koordinátorkou environmentální výchovy. Je členem GEG Učte s námi, ambasadorkou eTwinningu, vedoucím ambasadorem Future classroom lab European schoolnet, od prosince 2014 také Apple Professional Developement Trainer a v roce 2015 se stala Apple Distinguished Educator.


Proč programovat? …a proč NE!!

V dnešní době je těžké si nevšimnout propagace a podpory programování a robotiky ve školách. Je programování cílem nebo prostředkem k něčemu jinému? My učitelé potřebujeme nejen dobře vědět, proč učíme programovat, ale také to, jak programování k danému účelu co nejlépe využít a maximálně rozvíjet myšlení našich žáků a studentů.

Martina Kupilíková je studentkou doktorského studia na Pedagogické fakultě ZČU v Plzni, ambasadorem mezinárodních projektů eTwinning a Scientix a metodikem vzdělávání v Domě digitálních dovedností, kde se mimo jiné věnuje podpoře začleňování digitálních technologií do běžné výuky na základních školách v Plzni.
Daniel Lessner dokončuje doktorát na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. Několik let učil na různých pražských gymnáziích. Píše učebnici informatiky, pomáhá s organizací soutěže Bobřík informatiky, jako ambasador kampaně Code Week, propaguje výuku programování.


Workshop 1A – Tablet ve škole

anotace

 

Libor Klubal působí jako odborný asistent na Katedře Informačních a komunikačních technologií Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Oborem jeho činnosti jsou mobilní technologie ve výuce a také aplikace ICT ve vzdělávání. Na základní škole vyučuje informatiku a programování. Provozuje webové stránky Moderní výuka (ipadvetride.cz), kde informuje o svých zkušenostech s využitím moderních technologií ve výuce, zejména tedy s tablety iPad.

Vojtěch Gybas je doktorandem na Katedře Informačních a komunikačních technologií Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Již 13 rokem se věnuje speciálnímu školství, nyní je zaměstnán jako učitel na Základní škole speciální v Bruntále. Je autorem projektu ipadvevyuce.cz, kde se snaží využívat moderní technologie ve speciální pedagogice.


Workshop 1B – Do reality a ještě dál – využití Google Cardboard ve výuce

Tvoříme 3D fotografie, s pomocí aplikací tvoříme fotografii 360°, využíváme Cardboard k prohlídce fotek a předpřipravených filmů v aplikacích.

Bohuslav Hora měl být  původně zemědělec (SZeŠ v Chebu), chtěl být ale učitelem, a tak vystudoval ZČU PF v Plzni – aprobace dějepis a ČJL. Od roku 2005 učí na Základní škole Planá nad Lužnicí, kde se o rok později stal zástupem ředitele. Věnoval se jako lektor učitelů SIPVZ (Státní informační politika ve vzdělávání), nearobovaně učil informatiku a ve školách působil jako propagátor využití ICT ve výuce a jako ICT koordinátor a metodik. V roce 2012 propadl kouzlu tabletů, nejdříve jako Androidista, následně také jako iPadista. Využívání obou těchto platforem ve vzdělávání se aktivně věnuje dodnes, od prosince 2014 jako Apple Professional Development Trainer. Člen neformální skupiny PEPOUŠ (PEdagog POstižený Učitelským Šílenstvím) – Vlnobití, Pepoušův nápadník, člen skupiny GEG ČR a GEG Učte s námi (skupiny učitelů sdružených kolem aplikací Google).

Petra Boháčková vystudovala Pedagogickou fakultu UK, obor učitelství fyzika – základy techniky. Postupně dostudovala angličtinu a environmentální výchovu. Aktuálně  pracuje jako zástupkyně a učí na Základní škole Dr. E. Beneše v Praze 9 – Čakovicích fyziku, anglický jazyk a environmentální výchovu.  Na této škole je také koordinátorkou environmentální výchovy. Je členem GEG Učte s námi, ambasadorkou eTwinningu, vedoucím ambasadorem Future classroom lab European schoolnet, od prosince 2014 také Apple Professional Developement Trainer a v roce 2015 se stala Apple Distinguished Educator.


Workshop 1C – Technologie ve výuce cizích jazyků
Příklady dobré praxe ze zahraničí i z vlastních realizovaných projektů budete diskutovat během inspirativního workshopu zaměřeného na oblast výuky cizích jazyků.

Linda Pospíšilová působí na katedře výpočetní a didaktické techniky Fakulty pedagogické na Západočeské univerzitě v Plzni jako externí doktorandka a zároveň se věnuje výuce odborného a akademického jazyka v bakalářském, magisterském a doktorském studiu na Univerzitě Pardubice. Dlouhodobě se věnuje e-learningu a působí jako propagátorka využití ePortfolia Mahara ve výuce. Výzkumně se zaměřuje na autonomii, stanovování cílů a informální učení jazyků s podporou ePortfolia. Je autorkou oceněných  e-learningových kurzů a několika publikací.


Workshop 1D – Robotická stavebnice Big Clown
Martin Malý


Workshop 1E – Elektronické učebnice a zdroje Fraus
Pavel Bláha


Workshop 2A – Kolo iPadagogiky – praktická pomůcka pro učitele 

Díky kolu iPadagogiky mohou učitelé plánovat a reflektovat činnosti s iPadem ve vztahu ke vzdělávacím cílům podle Bloomovy taxonomie. Autorem pomůcky je australský specialista na využití technologií ve vzdělávání Allan Carrington. V letošním roce vznikla česká verze této pomůcky.

Martin Prade je učitelem informatiky a fyziky na základní škole a zároveň studentem Západočeské univerzity v Plzni. Aktivně se zapojuje do rozvoje aktivit ICT ve vzdělávání a průběžně na svém webu martinprade.cz sdílí s českou komunitou nápady, jak efektivně využít iPad ve třídě. Zaměřuje se na aplikace na platformě iOS a využívá Padagogy Wheel jak ve své práci, tak ve svém výzkumu. Je autorem infografik o využití iPadů ve vzdělávání.

Lucie Rohlíková působí na katedře výpočetní a didaktické techniky Fakulty pedagogické a na Ústavu celoživotního vzdělávání na Západočeské univerzitě v Plzni a zároveň spolupracuje v roli mentorky a konzultantky pro využití technologií ve vzdělávání s řadou škol a vzdělávacích institucí.  Dlouhodobě se věnuje distančnímu vzdělávání a e-learningu. Je autorkou e-learningových kurzů a několika publikací. Je spoluautorkou interaktivní učebnice Hudební výchova 6 – 7 a knih Učíme se s tabletem a Vyučovací metody na vysoké škole.


Workshop 2B – Novinky v Moodle
Marek Kocan


Workshop 2C – Včelka – aplikace na pomoc dyslektikům

Lektorka Tereza Philippová Vám ukáže, jak s pomocí aplikace Včelka udělat trénink čtení pro děti ve třídě i doma motivačnější a zábavnější. Získáte přehled o více než 80 cvičeních, které aplikace nabízí včetně cvičení na techniku čtení, čtenářskou gramotnost nebo fonologii. Dozvíte se také, jak mít díky Včelce neustále k dispozici nevyčerpatelné množství materiálů do hodin, aniž byste museli trávit čas přípravou a kopírováním pracovních listů. Přednáška je určena pro učitele na 1. stupni ZŠ, speciální pedagogy a školní psychology.

Tereza Philippová se podílí na přípravě obsahu pro aplikaci Včelka a pomáhá denodenně učitelům i rodičům s technickými i odbornými dotazy ohledně aplikace.


Workshop 2D – Mezinárodní spolupráce na dálku

eTwinning je projektové vyučování na mezinárodní úrovni. Ukážeme si, jak začít, jak najít partnery pro váš společný projekt, co od eTwinningu očekávat a co ne a samozřejmě ukázku úspěšných projektů z dílny českých učitelů. Více než hodinová talkshow dvou ostřílených a krkonošským větrem ošlehaných ambasadorů.

Zdeněk Heteš je správce sítě, dlouholetý ambasador eTwinning a European Schoolnet, zastánce a propagátor využití ICT ve výuce, autor mezinárodně oceňovaných projektů Eurodrawing či Virtuální muzeum příšer, školitel pedagogů již od časů INDOŠe. Spolu s kolegy založil vzdělávací společnost Edutime zaměřenou na vzdělávání učitelů v rámci zapojování ICT do výuky, využití programovatelných stavebnic, či vlastního programování ve výuce a v mezinárodních projektech.

Václav Fišer je učitel na základní škole v Trutnově, dlouholetý ambasador eTwinning a European Schoolnet, tvůrce rozvojových a mezinárodních projektů zaměřených na použití ICT ve výuce (učíme interaktivně, activučitel a jiné), propagátor projektové a badatelsky orientované výuky přírodních věd a výuky programovaní od první třídy. 


Workshop 2E – Drony a jejich využití ve škole

Létající roboti neboli Drony jsou fenomén dnešní doby.  Jak jinak zaujmout studenty a dostat jim do hlavy potřebné znalosti, než učit je vše pomocí technologií, které je baví? Drony otevřely další kapitolu průzkumných a záchranných prací napříč celým spektrem lidských činností. Ukážeme Vám, co všechno drony umí a necháme Vás si vyzkoušet, jak dron funguje, jak jej naprogramovat a jaké aplikace se dají použít k výuce.

Matouš Bolek se podílel na několika patentech a úspěšných projektech na ústavu Biofyziky při LFP UK. V současné době pracuje v Centru bezpilotních letadel DRONET, jako Programátor a elektrotechnik. Letos přechází ze studia na ZČU FEL na ZČU FAV.

Tomáš Cholinský má dlouhodobou praxi v projektovém řízení menších organizací a ve volných chvílích se věnuje vzdělávání mládeže. V současné době pracuje v centru bezpilotních letadel DRONET na pozici projektového manažera.