Program 2016

Druhý ročník konference Učitel IN se konal dne 8. října 2016 v krásných prostorách Centra robotiky v Plzni. Opět se sešla stovka učitelů, studentů a zájemců o využití ICT ve vzdělávání, pro které byl připraven prakticky orientovaný pestrý program.

Připomeňte si atmosféru konference v krátkém sestřihu z přednášek, workshopů i diskusí v kuloárech:

Záznamy přednášek 2016

« z 14 »

Konference se konala pod záštitou primátora města Plzně Martina Zrzaveckého a rektora Západočeské univerzity v Plzni Miroslava Holečka.

Program 2016

SOBOTA 8. října 2016 – Centrum robotiky, Cukrovarská ul., Plzeň

8, 30 – 9, 30  – Registrace a coffee break

9, 30 – 10, 00 – Zahájení konference, představení vystavujících a lektorů workshopů

10, 00 – 10, 45 – Učitel INtegrující technologie podle Desatera SKAV – Bořivoj Brdička, Miloslav Khas, Martin Lána

10, 45 – 11, 30 – Svět za světem – rozšířená realita a její využití ve výuce – Petra Boháčková, Bohuslav Hora

11,30 – 12, 15 –  Proč programovat? …a proč NE!! – Martina Kupilíková, Daniel Lessner

12, 15 – 14, 00 – Pauza na oběd (individuální oběd v okolních restauracích, v Centru robotiky v mezičase ukázky a prezentace partnerů)

14, 00 – 15, 30 –  Workshopy I

Workshop 1A – Netradiční tipy pro práci s tabletem ve škole – Vojtěch Gybas, Libor Klubal

Workshop 1B – Do reality a ještě dál – využití Google Cardboard ve výuce – Petra Boháčková, Bohuslav Hora

Workshop 1C – Technologie ve výuce cizích jazyků – Linda Pospíšilová

Workshop 1D – Internet věcí a stavebnice Big Clown – Martin Malý

Workshop 1E – Interaktivní výuka – řešení pro školy (školní multilicence Flexibooks, vzdělávací portál Fred) – Pavel Bláha, Adam Jelínek

15, 30 – 16, 00 – Coffee break

16, 00 – 17, 30 – Workshopy II

Workshop 2A – Kolo iPadagogiky – praktická pomůcka pro učitele – Martin Prade, Lucie Rohlíková

Workshop 2B – Dobrá praxe v elektronickém vzdělávání – Marek Kocan

Workshop 2C – Včelka – aplikace na pomoc dyslektikům – Tereza Philippová

Workshop 2D – eTwinning – mezinárodní spolupráce na dálku – Zdeněk Heteš, Václav Fišer

Workshop 2E – Drony a jejich využití ve škole – Matouš Bolek, Tomáš Cholinský

Workshop 2F – Učitel IN v Minecraftu- Irena Ulucay, Karel Klatovský

17, 30 – 18, 30 – Závěr konference a neformální diskuse

 

Doprovodný program – ukázky a prezentace:

Centrum robotiky cr2

Oddělení technické výchovy KMT ZČU v Plzni logo_kmt

Nakladatelství Fraus  fraus-06-final_rgb

Megarobot.czlogo-4

 

Konference se konala v rámci kampaně:

eskills2016

 

Anotace příspěvků:

Učitel INtegrující technologie podle Desatera SKAV

Prezentace

Učitel INtegrující technologie podle Desatera SKAV. Stálá konference asociací ve vzdělávání (SKAV) vytvořila zcela základní dokument shrnující principy, jichž je třeba se v oblasti vzdělávání držet (Desatero). Vzhledem k potřebě konsenzu organizací s různým zaměření, je výsledek značně obecný. Pro nás v Jednotě školských informatiků je velmi důležité ujasnit si, jak se tento dokument vztahuje k tomu, oč svou vlastní činností usilujeme, což je především budování kompetencí pro 21. století. V našem vystoupení se vám pokusíme představit Desatero právě z tohoto úhlu pohledu. Součástí budou ukázky vhodné implementace technologií ve školní praxi ZŠ Máchovka v Děčíně a ZŠ Staňkov s propojením na činnost mnoha dalších škol u nás i v zahraničí.

Bořivoj Brdička je dlouholetý propagátor vzdělávacích technologií a duchovní otec Učitelského spomocníka Portálu RVP (http://spomocnik.rvp.cz) působící na KITTV UK Praha, PedF, (http://it.pedf.cuni.cz).

Miloslav Khas je učitel a ICT metodik na ZŠ Staňkov. Poslední tři roky se intenzivně věnuje integraci informačních technologií do vzdělávání, především pak jejich smysluplnému využití napříč předměty. Výsledky své práce pravidelně publikuje populární formou na svém blogu, na sociálních sítích a na odborných portálech, např. Spomocník na Metodickém portálu RVP.CZ. Je členem skupiny GEG Učte s námi. Účastní se se svými žáky mezinárodních projektů prostřednictvím portálu eTwinning a je koordinátorem celostátního setkávání učitelů ve Staňkově.

Martin Lána je učitel a zástupce ředitele na ZŠ a MŠ Děčín IV, který se ve své práci dlouhodobě věnuje praktickému objevování a sdílení smysluplných cest využívání digitálních technologií ve vzdělávání a učení žáků i učitelů. Od roku 2013 člen ICT panelu pro oblast informačních a komunikačních technologií, práce na standardech RVP pro tuto oblast. V roce 2014‒2015 člen týmu informační gramotnosti (NIQES, ČŠI). Působí v Jednotě školských informatiků a GEG ČR (zakladatel GEG Děčín). Zajímá se o praktické využití vizuálního myšlení, spolupráci a tvorbu v on-line prostředí.


Svět za světem – rozšířená realita a její využití ve výuce

Jak využíváme rozšířenou realitu (AR) ve výuce? V přednášce se dotkneme využití hotových aplikací s AR. Prostor bude věnován také tvorbě vlastní AR.

Bohuslav Hora měl být  původně zemědělec (SZeŠ v Chebu), chtěl být ale učitelem, a tak vystudoval ZČU PF v Plzni – aprobace dějepis a ČJL. Od roku 2005 učí na Základní škole Planá nad Lužnicí, kde se o rok později stal zástupem ředitele. Věnoval se jako lektor učitelů SIPVZ (Státní informační politika ve vzdělávání), nearobovaně učil informatiku a ve školách působil jako propagátor využití ICT ve výuce a jako ICT koordinátor a metodik. V roce 2012 propadl kouzlu tabletů, nejdříve jako Androidista, následně také jako iPadista. Využívání obou těchto platforem ve vzdělávání se aktivně věnuje dodnes, od prosince 2014 jako Apple Professional Development Trainer. Člen neformální skupiny PEPOUŠ (PEdagog POstižený Učitelským Šílenstvím) – Vlnobití, Pepoušův nápadník, člen skupiny GEG ČR a GEG Učte s námi (skupiny učitelů sdružených kolem aplikací Google).

Petra Boháčková vystudovala Pedagogickou fakultu UK, obor učitelství fyzika – základy techniky. Postupně dostudovala angličtinu a environmentální výchovu. Aktuálně  pracuje jako zástupkyně a učí na Základní škole Dr. E. Beneše v Praze 9 – Čakovicích fyziku, anglický jazyk a environmentální výchovu.  Na této škole je také koordinátorkou environmentální výchovy. Je členem GEG Učte s námi, ambasadorkou eTwinningu, vedoucím ambasadorem Future classroom lab European schoolnet, od prosince 2014 také Apple Professional Developement Trainer a v roce 2015 se stala Apple Distinguished Educator.


Proč programovat? …a proč NE!!

Prezentace

V dnešní době je těžké si nevšimnout propagace a podpory programování a robotiky ve školách. Je programování cílem nebo prostředkem k něčemu jinému? My učitelé potřebujeme nejen dobře vědět, proč učíme programovat, ale také to, jak programování k danému účelu co nejlépe využít a maximálně rozvíjet myšlení našich žáků a studentů.

Martina Kupilíková je studentkou doktorského studia na Pedagogické fakultě ZČU v Plzni, ambasadorem mezinárodních projektů eTwinning a Scientix a metodikem vzdělávání v Domě digitálních dovedností, kde se mimo jiné věnuje podpoře začleňování digitálních technologií do běžné výuky na základních školách v Plzni.
Daniel Lessner dokončuje doktorát na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. Několik let učil na různých pražských gymnáziích. Píše učebnici informatiky, pomáhá s organizací soutěže Bobřík informatiky, jako ambasador kampaně Code Week, propaguje výuku programování.


Workshop 1A – Netradiční tipy pro práci s tabletem ve škole

Jednou z oblastí, kde má využití tabletu své místo, je tvorba filmů. Podíváme se na pokročilé nástroje iPadu, pomocí kterých si mohou žáci vytvořit netradiční prezentace, zaznamenat laboratorní práci, vytvořit zajímavou animaci a vše nakonec spojit do výukového filmu. Prodiskutujeme výhody a nevýhody takového přístupu a ukážeme si to nejlepší z českých i zahraničních škol, kde již takovým způsobem pracují. K dispozici budou iPady k zapůjčení.

Libor Klubal působí jako odborný asistent na Katedře Informačních a komunikačních technologií Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Oborem jeho činnosti jsou mobilní technologie ve výuce a také aplikace ICT ve vzdělávání. Na základní škole vyučuje informatiku a programování. Provozuje webové stránky Moderní výuka (ipadvetride.cz), kde informuje o svých zkušenostech s využitím moderních technologií ve výuce, zejména tedy s tablety iPad. Od roku 2011 je certifikovaným lektorem Apple Professional Developement Trainer a v roce 2013 byl oceněn titulem Apple Distinguished Educator. 

Vojtěch Gybas je doktorandem na Katedře Informačních a komunikačních technologií Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Již 13 rokem se věnuje speciálnímu školství, nyní je zaměstnán jako učitel na Základní škole speciální v Bruntále. Je autorem projektu ipadvevyuce.cz, kde se snaží využívat moderní technologie ve speciální pedagogice.


Workshop 1B – Do reality a ještě dál – využití Google Cardboard ve výuce

Tvoříme 3D fotografie, s pomocí aplikací tvoříme fotografii 360°, využíváme Cardboard k prohlídce fotek a předpřipravených filmů v aplikacích.

Bohuslav Hora měl být  původně zemědělec (SZeŠ v Chebu), chtěl být ale učitelem, a tak vystudoval ZČU PF v Plzni – aprobace dějepis a ČJL. Od roku 2005 učí na Základní škole Planá nad Lužnicí, kde se o rok později stal zástupem ředitele. Věnoval se jako lektor učitelů SIPVZ (Státní informační politika ve vzdělávání), nearobovaně učil informatiku a ve školách působil jako propagátor využití ICT ve výuce a jako ICT koordinátor a metodik. V roce 2012 propadl kouzlu tabletů, nejdříve jako Androidista, následně také jako iPadista. Využívání obou těchto platforem ve vzdělávání se aktivně věnuje dodnes, od prosince 2014 jako Apple Professional Development Trainer. Člen neformální skupiny PEPOUŠ (PEdagog POstižený Učitelským Šílenstvím) – Vlnobití, Pepoušův nápadník, člen skupiny GEG ČR a GEG Učte s námi (skupiny učitelů sdružených kolem aplikací Google).

Petra Boháčková vystudovala Pedagogickou fakultu UK, obor učitelství fyzika – základy techniky. Postupně dostudovala angličtinu a environmentální výchovu. Aktuálně  pracuje jako zástupkyně a učí na Základní škole Dr. E. Beneše v Praze 9 – Čakovicích fyziku, anglický jazyk a environmentální výchovu.  Na této škole je také koordinátorkou environmentální výchovy. Je členem GEG Učte s námi, ambasadorkou eTwinningu, vedoucím ambasadorem Future classroom lab European schoolnet, od prosince 2014 také Apple Professional Developement Trainer a v roce 2015 se stala Apple Distinguished Educator.


Workshop 1C – Technologie ve výuce cizích jazyků

Prezentace 
Příklady dobré praxe ze zahraničí i z vlastních realizovaných projektů budete diskutovat během inspirativního workshopu zaměřeného na oblast výuky cizích jazyků.

Linda Pospíšilová působí na katedře výpočetní a didaktické techniky Fakulty pedagogické na Západočeské univerzitě v Plzni jako externí doktorandka a zároveň se věnuje výuce odborného a akademického jazyka v bakalářském, magisterském a doktorském studiu na Univerzitě Pardubice. Dlouhodobě se věnuje e-learningu a působí jako propagátorka využití ePortfolia Mahara ve výuce. Výzkumně se zaměřuje na autonomii, stanovování cílů a informální učení jazyků s podporou ePortfolia. Je autorkou oceněných  e-learningových kurzů a několika publikací.


Workshop 1D – Internet věcí a stavebnice Big Clown

Prezentace

Workshop seznámí zájemce s definicí pojmu Internet věcí, ukážeme si některé způsoby praktického využití, probereme si oblíbené mýty a hrozby, a na IoT stavebnici BigClown si ukážeme, jak je vytvoření takového připojeného zařízení snadné.

 

Martin Malý je publicista, vývojář a technologický nadšenec. Stál u počátků blogování v České republice a již přes deset let pravidelně komentuje dění v oblasti IT. V současné době pracuje jako konzultant pro internetové technologie, Internet věcí, sociální sítě a komunikaci. Ve volném čase popularizuje a školí zájemce o práci s elektronikou.

 


Workshop 1E – Interaktivní výuka – řešení pro školy (školní multilicence Flexibooks, vzdělávací portál Fred)

Během workshopu se seznámíte s novinkami v oblasti elektronických výukových materiálů vhodných pro školy. Získáte přehled o možném využití interaktivních učebnic a dozvíte se, jak si usnadnit přípravu výuky pomocí multimediálního portálu Fred.

Pavel Bláha je vedoucím marketingu a obchodu společnosti Fraus Media, s.r.o.

Adam Jelínek je vedoucím oddělení multimediálního obsahu Nakladatelství Fraus. Úspěšný workshop realizovali již na minulém ročníku konference Učitel IN.


Workshop 2A – Kolo iPadagogiky – praktická pomůcka pro učitele 

Prezentace

Díky kolu iPadagogiky mohou učitelé plánovat a reflektovat činnosti s iPadem ve vztahu ke vzdělávacím cílům podle Bloomovy taxonomie. Autorem pomůcky je australský specialista na využití technologií ve vzdělávání Allan Carrington. V letošním roce vznikla česká verze této pomůcky.

Martin Prade je učitelem informatiky a fyziky na základní škole a zároveň studentem Západočeské univerzity v Plzni. Aktivně se zapojuje do rozvoje aktivit ICT ve vzdělávání a průběžně na svém webu martinprade.cz sdílí s českou komunitou nápady, jak efektivně využít iPad ve třídě. Zaměřuje se na aplikace na platformě iOS a využívá Padagogy Wheel jak ve své práci, tak ve svém výzkumu. Je autorem infografik o využití iPadů ve vzdělávání.

Lucie Rohlíková působí na katedře výpočetní a didaktické techniky Fakulty pedagogické a na Ústavu celoživotního vzdělávání na Západočeské univerzitě v Plzni a zároveň spolupracuje v roli mentorky a konzultantky pro využití technologií ve vzdělávání s řadou škol a vzdělávacích institucí.  Dlouhodobě se věnuje distančnímu vzdělávání a e-learningu. Je autorkou e-learningových kurzů a několika publikací. Je spoluautorkou interaktivní učebnice Hudební výchova 6 – 7 a knih Učíme se s tabletem a Vyučovací metody na vysoké škole.


Workshop 2B – Dobrá praxe v elektronickém vzdělávání

Prezentace

E-learning lze uchopit mnoha různými způsoby, a to jak z pohledu technického, tak i samotného vzdělávacího procesu. Cílem workshopu je seznámit účastníky s aktuálními trendy a vybranými zákoutími, která jsou důležité pro naplnění cílů spojených s touto formou vzdělávání. Stranou nezůstanou ani otázky bezpečnosti nebo provázání s dalšími prvky školní informační architektury.

Marek Kocan se v oblasti elektronického vzdělávání pohybuje od začátku tohoto tisíciletí a například vedle pedagogické praxe na PřF UK zastával šest let i pozici ředitele divize elektronického vzdělávání certifikovaného Moodle partnera pro Českou republiku.


Workshop 2C – Včelka – aplikace na pomoc dyslektikům

Prezentace

Lektorka Tereza Philippová Vám ukáže, jak s pomocí aplikace Včelka udělat trénink čtení pro děti ve třídě i doma motivačnější a zábavnější. Získáte přehled o více než 80 cvičeních, které aplikace nabízí včetně cvičení na techniku čtení, čtenářskou gramotnost nebo fonologii. Dozvíte se také, jak mít díky Včelce neustále k dispozici nevyčerpatelné množství materiálů do hodin, aniž byste museli trávit čas přípravou a kopírováním pracovních listů. Přednáška je určena pro učitele na 1. stupni ZŠ, speciální pedagogy a školní psychology.

Tereza Philippová se podílí na přípravě obsahu pro aplikaci Včelka a pomáhá denodenně učitelům i rodičům s technickými i odbornými dotazy ohledně aplikace.


Workshop 2D – eTwinning – mezinárodní spolupráce na dálku

Prezentace

eTwinning je projektové vyučování na mezinárodní úrovni. Ukážeme si, jak začít, jak najít partnery pro váš společný projekt, co od eTwinningu očekávat a co ne a samozřejmě ukázku úspěšných projektů z dílny českých učitelů. Více než hodinová talkshow dvou ostřílených a krkonošským větrem ošlehaných ambasadorů.

Zdeněk Heteš je správce sítě, dlouholetý ambasador eTwinning a European Schoolnet, zastánce a propagátor využití ICT ve výuce, autor mezinárodně oceňovaných projektů Eurodrawing či Virtuální muzeum příšer, školitel pedagogů již od časů INDOŠe. Spolu s kolegy založil vzdělávací společnost Edutime zaměřenou na vzdělávání učitelů v rámci zapojování ICT do výuky, využití programovatelných stavebnic, či vlastního programování ve výuce a v mezinárodních projektech.

Václav Fišer je učitel na základní škole v Trutnově, dlouholetý ambasador eTwinning a European Schoolnet, tvůrce rozvojových a mezinárodních projektů zaměřených na použití ICT ve výuce (učíme interaktivně, activučitel a jiné), propagátor projektové a badatelsky orientované výuky přírodních věd a výuky programovaní od první třídy. 


Workshop 2E – Drony a jejich využití ve škole

Létající roboti neboli Drony jsou fenomén dnešní doby.  Jak jinak zaujmout studenty a dostat jim do hlavy potřebné znalosti, než učit je vše pomocí technologií, které je baví? Drony otevřely další kapitolu průzkumných a záchranných prací napříč celým spektrem lidských činností. Ukážeme Vám, co všechno drony umí a necháme Vás si vyzkoušet, jak dron funguje, jak jej naprogramovat a jaké aplikace se dají použít k výuce.

Matouš Bolek se podílel na několika patentech a úspěšných projektech na ústavu Biofyziky při LFP UK. V současné době pracuje v Centru bezpilotních letadel DRONET, jako Programátor a elektrotechnik. Letos přechází ze studia na ZČU FEL na ZČU FAV.

Tomáš Cholinský má dlouhodobou praxi v projektovém řízení menších organizací a ve volných chvílích se věnuje vzdělávání mládeže. V současné době pracuje v centru bezpilotních letadel DRONET na pozici projektového manažera.


 

Workshop 2F – Učitel IN v Minecraftu

Prezentace

Pro někoho je to nepochopitelné prostředí plné kostek, nicméně po skončení workshopu uvidíte, jak Minecraft můžete využít ve výuce téměř všech předmětů. Fyzika, matematika, dějepis, biologie, programování – to je jen malý výčet některých z nich. Přijďte se podívat na novinky v Minecraftu a odneste si náměty a výukové plány do svých hodin. Studenti svět Minecraftu již objevili dávno, teď je řada na vás.

Irena Ulucay – Mohlo by se zdát, že si jen hraje. Není tomu tak, K výuce i složitých procesů ve výrobě, logistice či informatice ale používá hru: Minecraft. Svět kostiček jí učaroval a zcela se do něj ponořila. Vtáhla do něj i své studenty. Formou herních úkolů je učí středoškolskou odbornou látku.

Karel Klatovský píše knihy, odborné články, přispívá do mnohých diskuzí. Stará se o to, aby měli všichni přístup k nejnovějším informacím o technologiích určených pro školní prostředí. Má ve své kompetenci vzdělávací centra Microsoft Partneři ve vzdělávání v celé České republice. Připravuje materiály, koordinuje a podporuje početnou skupinu Microsoft Inovative Educator Expertů.