Monthly Archive Srpen 2016

Další ročník: 9. října 2021

Pořádá Západočeská univerzita v Plzni, oddělení Celoživotní a distanční vzdělávání.

Přednášky a workshopy

Špičkoví přednášející a lektoři z celé ČR

Kampus ZČU v Plzni

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická

Aktuální témata

Novinky ze světa technologií a příklady dobré praxe